بخش های بیمارستان لاله

تمامی بخش ها

دوره های آموزشی

دوره های قبل

اخبار و مقالات

آرشیو اخبار

هفته جهاني ترويج تغذيه باشير مادر سال 97

حمایت مستمر از مادران در دوره شیردهی می‌تواند تغییرات تدریجی و دائمی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد کرده و نهایتا سلامت جامعه را به همراه داشته باشد.

 

معرفی پزشکان

تمامی پزشکان

آرتا آرياپاد

علي محمد ملتي

صديقه اسماعيليان

محمدحسين قادريان

لطفي اميرحسين

اتابك نجفي