بخش های بیمارستان

تمامی بخش ها

دوره های آموزشی

دوره های قبل

اخبار و مقالات

آرشیو اخبار

هفته جهاني ترويج تغذيه باشير مادر سال 97

حمایت مستمر از مادران در دوره شیردهی می‌تواند تغییرات تدریجی و دائمی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد کرده و نهایتا سلامت جامعه را به همراه داشته باشد.

هفته جهاني ترويج تغذيه باشير مادر

به مناسبت گراميداشت هفته جهاني ترويج تغذيه با شير مادر، جشني با همين عنوان در بيمارستان لاله برگزار مي گردد.

برنامه آموزش مادران باردارمرداد ماه 97

برنامه مرداد ماه كلاس هاي آمادگي براي زايمان طبيعي كه به صورت رايگان ماهانه برگزار مي گرد

 

معرفی پزشکان

تمامی پزشکان

علي رفيعي

مريم شيميست

مسعودهاشمي

سعيدلباف

علي محمد ملتي

سيدمهرداد هاشمي