رسالت، چشم انداز و ارزش ها

رسالت بيمارستان لاله :

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي لاله به عنوان عضو موثر بخش خصوصي نظام سلامت كشور ، با بهره مندي از پزشكان متخصص و حاذق و پرسنل متعهد ، مجرب و كارآزموده ، ارائه خدمات سلامت ايمن و اثربخش، به موقع و بيمار محور با احترام به حقوق گيرندگان خدمت و مراجعين را رسالت خود مي داند.

چشم انداز بيمارستان لاله :

همراه با گروه لاله اميد به زندگي بهتر و شادتر ، دريافت مطلوب ترين خدمات و ارتقای سطح سلامت

ارزشهاي بيمارستان لاله :

مشاركت : اهميت دادن به كار گروهي و تلاش براي ايجاد هماهنگي در بين افراد بر پايه احترام و ارتباط انساني باور و اعتقاد ما مي باشد .

دانش محوري : ارائه خدمات در بيمارستان لاله بر مبناي بالاترين استانداردهاي ملي و بين المللي و بر پايه استفاده از بهترين دانش روز دنيا مي باشد .

اخلاق حرفه اي : همه ارتباطات در بيمارستان لاله بر اساس والاترين ارزشهاي حرفه اي ، اسلامي و اخلاقي بنا نهاده شده و همه كاركنان پايبند به اصول رفتار حرفه اي مي باشند .

نيك انديشي : انديشه راهنماي هر كس به راه نيكي يا بدي است . هستي انسان بر نيك انديشي استوار است و انديشه نيك ، زندگي ساز است لذا پندار و كردار ما در بيمارستان لاله بر نيك انديشي و خيرخواهي براي ديگران استوار است .

احترام و اعتماد متقابل : ما به گونه اي عمل مي نماييم كه سبب جلب اعتماد و احترام متقابل در بين پرسنل ، ذينفعان و افرادي كه از سيستم درماني ما استفاده مي كنند ، گردد .