فرم نظر سنجي مراجعين اورژانس

 فرم رضايت مندي مراجعين اورژانس 

ضمن تشکر از حضرتعالی پیشاپیش از شما جهت تکمیل این پرسشنامه سپاسگزاریم خواهشمند است با دقت و .حوصله پرسشنامه را تکمیل نموده و بیمارستان را در راستای ارتقای پیشرفت همراهی فرمایید

اطلاعات فرم ها به صورت محرمانه می ماند و فقط جهت بررسی نقاط ضعف مورد استفاده قرار می گیرد 

اطلاعات فردي  ----------------------------------------------

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

لطفا از 1 تا 5 ميزان رضايت خود را اعلام نماييد -----------------------------------------

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input