فرم نظر سنجي مراجعين آندوسكوپي -IVF

بخش هاي آندوسكوپي و IVF

ضمن تشکر از حضرتعالی پیشاپیش از شما جهت تکمیل این پرسشنامه سپاسگزاریم خواهشمند است با دقت و .حوصله پرسشنامه را تکمیل نموده و بیمارستان را در راستای ارتقای پیشرفت همراهی فرمایید

اطلاعات فرم ها به صورت محرمانه می ماند و فقط جهت بررسی نقاط ضعف مورد استفاده قرار می گیرد 

اطلاعات فردي  ----------------------------------------------

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

لطفا از 1 تا 5 ميزان رضايت خود را اعلام نماييد -----------------------------------------

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input