پیام تبریک دکتر مهرداد هاشمی مدیر عامل بیمارستان لاله به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

hashamiسر می‌نهم
بر بالین حضرت دوست
که هر چه داریم از اوست...

امیدوارم پا به پای نوزایی طبیعت و حلول بهاران، دل‌هامان صاف و افکارمان زاینده و صمیمیت‌ها پاینده باشد.
سلامتی باشد و حال خوش و رسیدن به آرزوها

سال نو مبارک _ پیروز و سرافراز باشید

دکتر مهرداد هاشمی _ مدیرعامل بیمارستان لاله
نوروز ۱۴۰۰