روز جهاني بهداشت دست

پنجم مي مطابق با 5 ارديبهشت 96 روز جهاني بسيج همگاني بهداشت دست است.

گزارش تصويري گراميداشت روز جهاني بهداشت دست در بيمارستان لاله-5 ارديبهشت ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا شستشوي دست مهم است؟

سلامت هر جامعه و افزایش کارایی و توانایی ها در گرو توجه تکتک افراد به اصول بهداشتی است. مرکز کنترل بیماری ها، شستشوی دست را به عنوان اولین و مهمترین اصل کنترل عفونت و جلوگیری از انتقال بیماری ها مطرح نموده است.

دستها معمول ترین راه انتقال پاتوژن های بیماری زا هستند . فلور میکروبی پوست شامل میکرو ارگانیسمهای موقت و دائمی میباشد. فلور موقتی که لایه های سطحی پوست را اشغال می کند با یک شستشوی معمولی راحت تر برطرف میشوند. این فلورها اغلب بر روی دست همگی ما و از جمله کادر پزشکی ، در طی تماس با افرادی که بیمار هستند یا سطوح آلوده کسب میشوند. بر اساس آمار مرکز کنترل بیماری ها سالانه 2 میلیون نفر در آمریکا به همین دلیل به90 نفر فوت می کنند. / عفونت بیمارستانی دچار می شوند 

ساده ترین و کم هزینه ترین راه پیشگیری و جلوگیری از انتقال بیماری شستشوی دست است.شستشوی دست سبب کاهش انتشار مقاومت به عوامل آنتی باکتریال می شود.

مرکز کنترل بیماری ها پیشنهادات زیر را برای کاهش انتقال بیماری ها و در نتیجه کاهش هزینه ناشی از درمان بیماری های ساده ای همچون سرما خوردگی ، آنفلوآنزا ، بیماری های گوارشی و سایر بیماریهای خطرناک و مسری ارائه می دهد. دستها باید در شرایط زیر شسته شوند:

- وقتی آلودگی مشخصا بر روی دستها دیده شود.

- پس از خروج از دستشویی

- پیش از آماده کردن غذا

- پس از دست زدن به بینی و دهان

- پس از دست زدن به وسایل و سطوح آلوده

- پیش و پس از درمان هر بیمار ( پیش از پوشیدن دستکش و پس از خارج کردن آن)

 روش درست شستشوی دست :

روشهای ترجیحی برای پاکیزه نگهداشتن دست بستگی به نوع کار، میزان آلودگی و ادامه فعالیت ضد میکروبی مورد نظر بر روی پوست وجود دارد.

*معمولا برای بیشتر افراد جامعه شستشوی دستها به معنای شستشو با آب و صابون ساده یا معمولی است.

*شستشوی آنتی سپتیک به معنای شستشوی دست با آب و صابون یا مواد آنتی سپتیک دارای ترکیب ترکلوزان یا کلرهگزیدین می باشد. این روش بیشتر برای افرادی که جزء کادر پزشکی هستند

پیشنهاد می شود . با این حال در شرایط اپیدمی شدن برخی بیماریها برای کلیه افراد جامعه پیشنهاد می شود به ویژه افرادی که به نوعی با کودکان ارتباط دارند.

95 % اتانول یا الکل ایزوپروپانول، بدون آب - *کاربرد مواد دارای 60 به عنوان شستشوی دست با الکل معرفی می شود که می تواند در کاهش تعداد باکتریهای دست موثر باشد ولی باید پیش از آن دست با آب و صابون شسته شده باشد.

*ناخن های بلند ، ناخن مصنوعی و جواهرات سبب کاهش اثر شستشوی دست شده و سبب انتقال بیماری ها می شود .

پیشنهاد شده است که کادر پزشکی به و برای کاهش انتقال بیماری ها در سطح جامعه چه باید کرد؟

1-  اطلاع رسانی و آموزش شستشوی دست

2-  آموزش مواردی که باید شستشوی دست صورت گیرد.

3-  آموزش از طریق رسانه های عمومی

4-  آموزش کودکان و دانش آموزان در سطح مدارس

5-  آموزش کارکنان ادارات

6-  آموزش کادر پزشکی درمانگاه ها،بیمارستان ها و...

7-  آموزش دانشجویان،اساتیدو کارکنان دانشگاه ها

8-  ارائه بروشور و پوستر

9-  ارائه صابون از طریق شهرداری ها،شرکت ها و ...در مکان های عمومی

10 - توجه به نظافت و وجود صابون و آب تمیز دردستشویی های عمومی و رستوران ها و بازدید مرتب سازمان ها و مسئولین ذیربط از مکان های ذکر شده

11- وجود صابون ها و شیرهای آب دارای چشم الکترونیک

12-  ارائه برنامه های تشویق کننده شستشوی دست

 

تور مجازی بیمارستان لاله