ويانا دختر دوم رضا صادقي بدنيا آمد

بيمارستان لاله پذيراي خواننده و سلطان مشكي پوش پاپ كشورمان ،رضا صادقي بوده است.

رضا صادقي خواننده خوب كشورمان براي بار دوم پدر شد و خبر اين اتفاق خوب را در صفحه اينستاگرامش با مردم به اشتراگ گذاشت.

رضا صادقي در اينستاگرامش با انتشار اين عكس نوشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبهاي قدر پر از اتفاقات تازه است .خدارا شاكرم از لبخند دوباره اش در زندگيم و چه زيباست نزول فرشته ما از نگاه رحيم آسمان.

كم آورده بودم به دادم رسيد.خداد درد عشقو زيادش كنه.دخترانم تيارا،ايران،ويانا...

تيارا دختر اول رضا صادقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيارا اولين دختر رضا صادقي است كه در بهمن سال 1392 بدنيا آمده است.

ايران دختر خوانده رضا صادقي

 

 

 

 

 

 

 

 

ايران نام دختري است كه چندي پيش رضا صادقي اورا درپي رها شدنش توسط مادرش در شهر مباركه در استان اصفهان به فرزند خواندگي پذيرفت.

 

تور مجازی بیمارستان لاله