روز جهاني بهداشت محيط

26 سپتامبر  روز جهانی بهداشت محیط

حفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماری یکی از مهمترین مسائلی است که همواره در طول تاریخ ، فکر بشر را بخود مشغول نموده است با پیشرفت علم و دانش و شناختن عوامل بیماریزا و تاثیر آن بر تندرستی ، انسان آموخت که باید در محیط پاکیزه و سالم زندگی کند و از آنچه سلامتی او را بخطر می اندازد اجتناب نماید .
در این میان آنچه بیش از همه در برقراری و حفظ این امنیت و آسایش خاطر رخ می نمایاند، فعالیت مجدانه پرسنل زحمتکش بهداشت محیط می باشد که با تلاشی شبانه روزی در ارتقاء امر بهداشت و حفظ سلامت آحاد جامعه می کوشند.
مهندسی بهداشت محیط در کشور به عنوان یک فعالیت منسجم، قدمتی بیش از نیم قرن
  داشته و منشاء اثرات زیادی در ارتقاء سلامت جامعه بوده است. چهارم مهر ماه روز جهانی بهداشت محیط نقطه عطفی در برنامه ­های بهداشت محیط محسوب می­شود و میتواند تلاشی دیگر برای آماده سازی عمومی و جلب همکاریهای بین بخشی و حمایت مسئولین باشد.
روز سلامت محیط فرصتی است برای بازنگری و مرور عملکردها و تعیین و تصحیح برنامه ها و اهداف بهداشت محیط به منظور ارج نهادن به این رسالت مهم می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصويري گراميداشت روز جهاني بهداشت محيط در بيمارستان لاله-4 مهرماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله