هفته جهاني ترويج تغذيه باشير مادر

تغذيه باشيرمادر،زيربناي زندگي سالم

" مادر عزيز

به مناسبت گراميداشت هفته جهاني ترويج تغذيه باشيرمادر ،جشني با همين عنوان، درروز سه شنبه 16 مرداد ساعت 10:00 الي12:00  درسالن كنفرانس بيمارستان لاله ،واقع در طبقه سوم برگزار مي گردد.

لذا از شما به همراه فرزند دلبندتان دعوت مي شود محفل ما را مزين فرماييد.

بيمارستان لاله با افتخار پذيراي شما ميهمانان گرامي خواهد بود.

روابط عمومي بيمارستان لاله

تور مجازی بیمارستان لاله