باشگاه اكسيژن

قابل توجه همكاران محترم بيمارستان لاله
طبق تفاهم نامه بين بيمارستان لاله و باشگاه اكسيژن ،تخفيف ويژه جهت آستفاده از خدمات آن مجموعه منظور گرديده
است.
1(بسته استفاده از مجموعه رويال
* 10 جلسه استفاده از مجموعه رويال شامل تمامي امكانات موجود در سالن بدنسازي،مجموعه آبي،رستوران
مجموعه به همره 15 ميليون ريال اعتبار استفاده از ماساژ)هرجلسه 1 ماساژ( و 2.700.000 ريال اعتبار استفاده
از خدمات آرايشگاه مجموعه .
*قابل استفاده در بازه زماني 3 ماهه به قيمت مجموعه 4 ميليون تومان
آدرس اكسيژن رويال:زعفرانيه،خيابان مقدس اردبيلي،خيابات ثاراله،كوچه بنفشه
2 (پكيج هاي ويژه بيمارستان لاله-مخصوص استفاده از شعب پرو
*پكيج 10 جلسه 2 ماهه،ويژه افراد كم استفاده ،قابل استفاده در تمامي شعب پرو- 7.000.000 ريال
*پكيج 20 جلسه 3 ماهه، قابل استفاده در تمامي شعب پرو- 12.000.000 ريال
*پكيج 50 جلسه 6 ماهه، قابل استفاده در تمامي شعب پرو- 25.000.000 ريال
*پكيج 100 جلسه 12 ماهه+ 10 جلسه كارت مهمان ، قابل استفاده در تمامي شعب پرو- 50.000.000 ريال
آدرس شعب پرو:
اكسيژن شهرك:شهرب غرب فاز 5 ،خيابان سيماي ايران،پلاك 58
اكسيژن سبحان:خيابان شريعتي،خيابان ميرزايي پور،بن بست طاهري،جنب مجتمع مسكوني سبحان
اكسيژن انقلاب،خيابان وليعصر،ابتداي بزرگراه نيايش،خيابان نمايشگاه،مجموعه ورزشي انقلاب
جهت دريافت معرفي نامه به واحد روابط عمومي مراجعه نماييد.
دكتر كرمعلي باصري
مديرعامل

تور مجازی بیمارستان لاله