هفته سلامت

بيمارستان لاله به مناسبت هفته سلامت ،بابرگزاري غرفه جهت عموم مردم اين هفته را گرامي داشت.

روز پنجشنبه مورخ 5 ارديبهشت باتوجه به شعار "سبك زندگي سلامت محور" باهمكاري انجمن ديابت ايران ،غرفه مشاوره رايگان درخصوص تغذيه و ديابت به همراه ارائه پمفلت و بروشورهاي مربوطه برگزارشد.

روز شنبه مورخ 7ارديبهشت باتوجه به شعار"سلامت،جمعيت و خانواده" باهمكاري انجمن سلامت خانواده ايران ،غرفه مشاوره رايگان روانشناسي و مامائي به همراه ارائه پمفلت و بروشور هاي مربوطه برگزارشد كه هردو روز با استقبال خوب مراجعين همراه بود.

 

گزارش تصويري از هفته سلامت

.

تور مجازی بیمارستان لاله