رسالت بيمارستان

رسالت بيمارستان لاله:

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي لاله به عنوان عضو موثر بخش خصوصي نظام سلامت كشور ، با بهره مندي از پزشكان متخصص و حاذق و پرسنل متعهد ، مجرب و كارآزموده ، ارائه خدمات سلامت ايمن و اثربخش، به موقع و بيمار محور با احترام به حقوق گيرندگان خدمت و مراجعين را رسالت خود مي داند.

چشم انداز بيمارستان لاله:

همراه با گروه لاله اميد به زندگي  بهتر و شادتر، دريافت مطلوب ترين خدمات و ارتقای سطح  سلامت

 ارزشهاي بيمارستان لاله:

مشاركت: اهميت دادن به كار گروهي و تلاش براي ايجاد هماهنگي در بين افراد بر پايه احترام و ارتباط انساني باور و اعتقاد ما مي باشد.

دانش محوري: ارائه خدمات در بيمارستان لاله بر مبناي بالاترين استانداردهاي ملي و بين المللي و بر پايه استفاده از بهترين دانش روز دنيا مي باشد.

اخلاق حرفه اي: همه ارتباطات در بيمارستان لاله بر اساس والاترين ارزشهاي حرفه اي ، اسلامي و اخلاقي بنا نهاده شده و همه كاركنان پايبند به اصول رفتار حرفه اي مي باشند.

نيك انديشي: انديشه راهنماي هر كس به راه نيكي يا بدي است. هستي انسان بر نيك انديشي استوار است و انديشه نيك ، زندگي ساز است لذا پندار و كردار ما در بيمارستان لاله بر نيك انديشي و خيرخواهي براي ديگران استوار است.

احترام و اعتماد متقابل: ما به گونه اي عمل مي نماييم كه سبب جلب اعتماد و احترام متقابل در بين پرسنل، ذينفعان و افرادي كه از سيستم درماني ما استفاده مي كنند ، گردد.

تور مجازی بیمارستان لاله