رسالت بيمارستان

 

رسالت بيمارستان لاله :

 

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي لاله به عنوان عضو موثر بخش خصوصي نظام سلامت كشور ، با بهره مندي از پزشكان متخصص و حاذق و پرسنل متعهد ، مجرب و كارآزموده ، ارائه خدمات سلامت ايمن و اثربخش، به موقع و بيمار محور با احترام به حقوق گيرندگان خدمت و مراجعين را رسالت خود مي داند.

چشم انداز بيمارستان لاله :

 

همراه با گروه لاله اميد به زندگي  بهتر و شادتر ، دريافت مطلوب ترين خدمات و