آزمايشگاه

 

 

آزمايشگاه بيمارستان فوق تخصصي لاله با استفاده از دستگاه هاي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك قادر به انجام تمامي قسمت هاي به روز آزمايشگاهي مي باشد .

 

بخش هاي موجود در آزمايشگاه :

  • بخش بيوشيمي : شامل انجام قسمت هاي بيوشيميايي با بهره گيري از دستگاه Prestige  ژاپن ، Easylite آمريكا و Eppendorf آلمان
  • بخش هورمون شناسي : با بهره گيري از تمامي روش هاي نوين آزمايشگاهي قادر به انجام كليه قسمت هاي هورموني مي باشد با استفاده از دستگاه هاي Elisys انگليس ، Roche Cobus آلمان ، زيمنس آلمان و Diclas فرانسه
  • بانك خون : براي تامين خون مورد نياز جهت بيماران سرطاني و شيمي درماني و همچنين بيماران نيازمند در اتاق عمل انجام وظيفه ميكند .
  • بخش هماتولوژي : انجام كليه قسمت هاي انعقادي به صورت تخصصي با استفاده از دستگاه Stago فرانسه و همچنين انجام تست هاي روتين CBC با استفاده از دستگاه Nihon kohden ژاپن
  • بخش مايعات : آناليز مايعات حياتي بدن بوسيله پيشرفته ترين كيت هاي موجود در جهان
  • استفاده از روش ايمنوفلورسانسدر تشخيص بيماري هاي اتوايميون با استفاده از كيت Euro Immone آلمان
  • ميكروب شناسي : در اين بخش آناليز باكتري ها و ويروس ها و ... موجود در بدن صورت ميگيرد بدين منظور كشت خون ، ادرار و مخاط جهت تشخيص عفونت و تعيين آنتي بيوتيك مناسب براي درمان فرد انجام مي شود .
تور مجازی بیمارستان لاله