آزمايشگاه ژنتيك پزشكي و تشخيص مولكولي

بخش تخشيص مولكولي پاتوژنهاي عفوني مركز ژنتيك پزشكي بيمارستان فوق تخصصي لاله

 مركز ژنتيك پزشكي و تشخيص مولكولي بيمارستان فوق تخصصي لاله در زمينه بررسي كليه اختلالات و تستهاي ژنتيكي قبل و بعد از تولد با حضور متخصصين ژنتيك پزشكي و مولكولي ، همچنين تشخيص مولكولي  پاتولوژي عفوني خدمات تشخيصي خود را ارائه مينمايد . در سالهاي اخير با تغييرات فضاي فيزيكي جداگانه اي بخش " تشخيص مولكولي عوامل عفوني " را ارتقا داده و آماده همكاري با مراكز و بيمارستانها و بخش هاي دولتي ميباشند . عمده فعاليت آزمايشگاهي اين بخش ، انجام تست هاي مولكولي كيفي و كمي مبتني بر REAl time PCR و همينطور بهره گيري از روش جديد ultiplex Real Time PCR يعني شناسايي همزمان چند پاتوژن دريك واكنش ميباشد .

 

همكاران اين بخش :

دكتر محمد زماني ، متخصص ژنتيك پزشكي (رياست مركز)

دكتر سيد محمد جزايري ، متخصص ويروس شناسي (مسئول بخش)

دكتر رئوفيان ، متخصص ژنتيك پزشكي (مسئول فني مركز)

آقاي ايمان رضائي ، (سوپروايزر مركز)

در اين راستا آقاي دكتر محمد جزايري پزشك متخصص ويروس شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران همه روزه علاوه بر نظارت براي انجام صحيح و دقيق تست ها ، مسئوليت مشاوره به بيماراني كه از سوي متخصصين محترم بيمارستان لاله و ساير مراكز به اين مركز ارجاع داده مي شوند را عهده دار مي باشند . اين مركز با عنايت به حساسيت تشخيص و درمان به موقع بيماريهاي عفوني امكان تشخيص هاي اورژانسي Same Day Reporting System  را داراست .

اهميت مشاوره مخصوصا در مورد ويروس پاپيلوما صدق مي كند . لازم به ذكر است با انجام تست هاي Real Time PCR و همچنين مولتي پلكس و ساير تكنيكهاي تائيد شده مانند APTIMA براي ويروس پاپيلوما ، اين بخش در حال تبديل شدن به يك قطب در كشور در مورد Management  اين بيماري ميباشد .

 

مشاوره ژنتيك همه روزه، شامل:

 • مشاوره ازدواج‌هاي فاميلي و غير فاميلي
 • مشاوره قبل و حين بارداري
 • مشاوره كليه بيماري‌هاي ژنتيكي مانند ديستروفي‌هاي عضلاني، ناشنوائي، بيماري‌هاي خوني، عقب ماندگي‌هاي ذهني، سرطان‌ها و...

انجام كليه خدمات تشخيصي شامل:

 • تست NIPT يا Cell Free DNA: غربالگري جنين از نظر كروموزوم‌هاي 21، 18، 13، Y و X با استفاده از خون مادر از هفته 10 بارداري به بعد
 • كاريوتيپ: بررسي اختلالات كروموزومي از خون، مايع آمنيون،پرزهاي جفتي (CVS) و مغز استخوان
 • تست 3 روزه (QF-PCR): بررسي اختلالات كروموزومي جنين از نظر كروموزوم‌هاي 21، 18، 13، Y و X
 • بررسي سلامت جنين به روش PGD و PND
 • بررسي علل ژنتيكي ناباروري، مرده زايي و سقط مكرر
 • بررسي كامل فاكتورهاي انعقادي و ترومبوز
 • بررسي استعداد ابتلا به بيماري‌هاي ژنتيكي
 • بررسي علل ژنتيكي ناشنوايي و نابينايي
 • تشخيص ژنتيكي عقب ماندگي ذهني
 • تشخيص ژنتيكي بيماري‌هاي عصبي- عصلاني
 • بررسي انواع بيماري‌هاي خوني و كم‌خوني‌هاي وراثتي
 • بررسي پيوند بافت و HLA Typing
 • بررسي ژن‌هاي درگير در سرطان‌هاي خانوادگي
 • بررسي مولكولي پاسخ به درمان دارويي قبل از شروع شيمي درماني و درمان‌هاي رايج دارويي

 

انجام كليه تست‌هاي تشخيص مولكولي (كيفي و كمي) براي پاتوژن‌ها:

 • تشخيص مولكولي كيفي و كمي پاتوژن‌هاي عفوني با Real Time-PCR به صورت تك پاتوژني و يا به صورت MultiPlex Real Time PCR براي بررسي مولكولي چندين پاتوژن با دقت و سرعت بسيار بالا.

 

 

انجام كليه خدمات شخيصي شامل :‌

 • تست NIPT يا cell freee fetal DNA :‌غربالگري جنين از نظر كروموزوم هاي 21،18،13،Y،X بااستفاده از خون مادر از هفته 10 بارداري به بعد .
 • كاريوتيپ :‌بررسي اختلالات كروموزومي از خون ، مايع آمنيون ، پرزهاي جفتي (CVS) و مغز استخوان
 • تست 3 روزه (QF-PCR)‌: بررسي اختلالات كروموزومي جنين از نظر كروموزوم هاي 21،18،13،Y،X
 • بررسي سلامت جنين به روش PND , PGD
 • بررسي علل ژنتيكي ناباروري ، مرده زايي و سقط مكرر
 • بررسي كامل فاكتورهاي انعقادي و ترومبوز
 • بررسي استعداد ابتلا به بيماري هاي ژنتيك
 • بررسي علل ژنتيكي ناشنوايي و نابينايي
 • تشخيص ژنتيكي عقب ماندگي ذهني
 • تشخيص ژنتيكي بيماري هاي عصبي ،‌عضلاني
 • انواع بيماري هاي خوني و كم خوني هاي وراثتي

 

           * مشاوره همه روزه باتعيين وقت قبلي

          * كليه هزينه ها بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت محاسبه مي گردد

          شماره تماس مستقيم :88563047

          داخلي : 2626

تور مجازی بیمارستان لاله