اورژانس

اين بخش دسترسی سریع و آسان به واحدهای پاراکلینیک شامل: آزمایشگاه،رادیولوژی،آندوسکوپی و دیالیز دارد. واحد پذیرش اورژانس ،امکان پذیرش سریع بیماران اورژانسی را فراهم می کند.این بخش داراي قسمتهاي ترياژ و سطح بندی بیماران،اتاقهاي معاينه اطفال و بزرگسال ،اتاق تزريقات و پانسمان،گچ گیری،اتاق تحت نظر آقايان و تحت نظر خانم ها و اتاق عمل مجهز براي موارد اورژانسي،اتاق ایزوله عفونی و اتاق ایزوله روانپزشکی مي باشد. پزشكان مقيم (عمومي، طب اورژانس ،متخصص داخلي،پزشك متخصص اطفال و نوزادان،پزشك متخصص قلب ) بصورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به بيماران مي باشند.و در صورت نیاز به سایر تخصصها،از طریق تماس با پزشکان آنکال و حضور آنها بر بالین بیمار ،ویزیت انجام می شود. امکان دسترسی به آمبولانس بصورت 24ساعته وجود دارد.هماهنگی آمبولانس بعهده دفتر پرستاری می باشد.

تور مجازی بیمارستان لاله