اورژانس

 

 

اين بخش دسترسی سریع و آسان به واحدهای پاراکلینیک شامل : آزمایشگاه ، رادیولوژی ، آندوسکوپی و دیالیز دارد . واحد پذیرش اورژانس ، امکان پذیرش سریع بیماران اورژانسی را فراهم می کند . این بخش داراي قسمتهاي ترياژ و سطح بندی بیماران ، اتاقهاي معاينه اطفال و بزرگسال ، اتاق تزريقات و پانسمان ، گچ گیری ، اتاق تحت نظر آقايان و تحت نظر خانم ها و اتاق عمل مجهز براي موارد اورژانسي ، اتاق ایزوله عفونی و اتاق ایزوله روانپزشکی مي باشد . پزشكان مقيم (عمومي ، طب اورژانس  ، متخصص داخلي ، پزشك متخصص اطفال و نوزادان ، پزشك متخصص قلب ) بصورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به بيماران مي باشند . و در صورت نیاز به سایر تخصصها ، از طریق تماس با پزشکان آنکال و حضور آنها بر بالین بیمار ،ویزیت انجام می شود . امکان دسترسی به آمبولانس بصورت 24ساعته وجود دارد . هماهنگی آمبولانس بعهده دفتر پرستاری می باشد .

اورژانس بيمارستان لاله :

شامل واحد ترياژ - تمام بيماران در بدو ورود به واحد ترياژ مراجعه و بر اساس مشكل بيمار سطح بندي مي شوند و سپس توسط پزشك اورژانس معاينه و اگر نياز به بررسي بيتر داشته باشند كه بيمارستان پزشكان ميم و متخصص هاي طب اورژانس –  زنان-اطفال  -  بيهوشي  -  قلب ويزيت و معاينه مي شوند . ( خصوصا شيفت شب )

 

1-تزريقات

2-اتاق احيا

3-اتاق هاي تحت نظر

4-اتاق هاي معاينه اطفال

5-اتاق معاينه بزرگسالان

در  24ساعت شبانه روز فعال مي باشند وبراي كليه بيماران با ارائه نسخه پزشك ( حتي پزشكان خارج از بيمارستان ) خدمات ارائه مي شود .

 

اتاق احياء ( CPR ) :

براي بيماراني كه  نياز به احيا قلبي – ريوي دارند گروه احياء در كمتر از 1دقيقه بر بالين بيمار حاضر مي شوند .

 

تحت نظر :

در اين قسمت بيماراني ك نياز به اقدامات درماني دارند  بستري مي شوند تا در اسرع وقت وضعيت بيمار تعيين تكليف شود .

1-گروهي از بيماران كه به دلايل مختلف از جمله مشكلات گوارشي ( اسهال و اسفراغ و ... ) تحت نظر قرار مي گيرند و دارو درماني و سرم تراپي و ساير اقداما مربوطه و مورد نياز انجام ميگيردو بيمار از اورژانس مرخص مي شود .

2-گروهي از بيماران كه طبق تشخيص پزشك معالج نياز به بستري در بخش ها دارند در اورژانس تحت نظر قرار مي گيرند و به بخش مربوطه منتقل ميشوند . نياز به ذكر است كه درصورتي كه به بيمارستان مراجعه كنيد داشتن كد ملي الزامي مي باشد .

 

 

ورودي اورژانس

 

 

 

سالن انتظار اورژانس

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله