اورژانس

 

 

اين بخش دسترسی سریع و آسان به واحدهای پاراکلینیک شامل : آزمایشگاه ، رادیولوژی ، آندوسکوپی و دیالیز دارد . واحد پذیرش اورژانس ، امکان پذیرش سریع بیماران اورژانسی را فراهم می کند . این بخش داراي قسمتهاي ترياژ و سطح بندی بیماران ، اتاقهاي معاينه اطفال و بزرگسال ، اتاق تزريقات و پانسمان ، گچ گیری ، اتاق تحت نظر آقايان و تحت نظر خانم ها و اتاق عمل مجهز براي موارد اورژانسي ، اتاق ایزوله عفونی و اتاق ایزوله روانپزشکی مي باشد . پزشكان مقيم (عمومي ، متخصص اورژانس  ، متخصص داخلي ، پزشك متخصص اطفال و نوزادان ، پزشك متخصص قلب ) بصورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به بيماران مي باشند . و در صورت نیاز به سایر تخصصها ، از طریق تماس با پزشکان آنکال و حضور آنها بر بالین بیمار ،ویزیت انجام می شود . امکان دسترسی به آمبولانس بصورت 24ساعته وجود دارد . هماهنگی آمبولانس بعهده دفتر پرستاری می باشد .

اورژانس بيمارستان لاله :

شامل واحد ترياژ - تمام بيماران در بدو ورود به واحد ترياژ مراجعه و بر اساس مشكل بيمار سطح بندي مي شوند و سپس توسط پزشك اورژانس معاينه و اگر نياز به بررسي بيتر داشته باشند كه بيمارستان پزشكان ميم و متخصص هاي طب اورژانس –  زنان-اطفال  -  بيهوشي  -  قلب ويزيت و معاينه مي شوند . ( خصوصا شيفت شب )

 

1-تزريقات

2-اتاق احيا

3-اتاق هاي تحت نظر

4-اتاق هاي معاينه اطفال

5-اتاق معاينه بزرگسالان

در  24ساعت شبانه روز فعال مي باشند وبراي كليه بيماران با ارائه نسخه پزشك ( حتي پزشكان خارج از بيمارستان ) خدمات ارائه مي شود .

 

اتاق احياء ( CPR ) :

براي بيماراني كه  نياز به احيا قلبي – ريوي دارند گروه احياء در كمتر از 1دقيقه بر بالين بيمار حاضر مي شوند .

 

تحت نظر :

در اين قسمت بيماراني كه نياز به اقدامات درماني دارند  بستري مي شوند تا در اسرع وقت وضعيت بيمار تعيين تكليف شود .

1-گروهي از بيماران كه به دلايل مختلف از جمله مشكلات گوارشي ( اسهال و اسفراغ و ... ) تحت نظر قرار مي گيرند و دارو درماني و سرم تراپي و ساير اقداما مربوطه و مورد نياز انجام ميگيردو بيمار از اورژانس مرخص مي شود .

2-گروهي از بيماران كه طبق تشخيص پزشك معالج نياز به بستري در بخش ها دارند در اورژانس تحت نظر قرار مي گيرند و به بخش مربوطه منتقل ميشوند . نياز به ذكر است كه درصورتي كه به بيمارستان مراجعه كنيد داشتن كد ملي الزامي مي باشد .

 

مسموميت در كودكان 

 دكتر احمد قوچاني خراساني

متخصص طب اور‍ژانس

فلوشيپ سم شناسي باليني و مسموميت ها

 

كودكان از گروه هاي حساس و پر خطر در ارتباط با داروها هستند.بعضي از دارو ها حتي مصرف يك عدد آنها  مي تواند كشنده باشد.بنابراين در ارتباط با كودكان در درجه اول بايد مواظب باشيم از دسترسي به داروها پيشگيري كامل شود و در درجه دوم اگر كودكي به طور اتفاقي با دارويي در تماس قرار گرفت بايد بدانيم چه اقداماتي را در دقايق اوليه انجام بدهيم .

پيشگيري از دسترسي كودكان به دارو :

1-عدم استفاده داروها در شيشه ها و بسته هاي ديگر داروها به عنوان مثال بارها مشاهده شده است فرد شربت متادون را در شيشه استامينوفن در يخچال نگهداري كرده است و خانواده به اشتباه از اين دارو به جاي استامينوفن استفاده كرده اند و باعث مرگ و مير و عوارض غير قابل برگشت در كودك شده است .

2-عدم استفاده از سموم افت كش سوسك كش در شيشه هاي دارويي كه اين مورد نيز بارها متاسفانه باعث شده است به اشتباه در كودكان استفاده شود و خطرات مرگ و مير داشته است .

3-نصب قفسه هاي دارويي در مكان هايي كه كودكان نتوانند به آن دسترسي داشته باشند .

4-سموم خميري افت كش ها مرگ موش ها نفتالين و موارد مشابه به علت ظاهر جذاب و رنگي مي تواند مورد توجه كودكان قرار گيرد. لذا بايستي دقت شود به هيچ وجه در دسترس كودكان قرار نگيرند .

در صورتي كه كودك به طور اتفاقي از داروي اشتباهي استفاده كرد(بلع  دادن شربت اشتباه و...) در درجه اول بايستي در كنار حفظ خونسردي بلافاصله با اور‍‍‍ژانس پيش بيمارستاني 115 تماس گرفته و شرايط كودك اطلاع داده شود .

كودك را وادار به استفراغ نكنيد چرا كه بعضي داروها خطر سميت ريوي بالاتري دارند و يا ممكن است به دنبال مصرف دارو كودك دچار كاهش سطح هوشياري شود و ...

كودك را بلافاصله به مركز درماني انتقال دهيد و از دادن غذا و خوراكي ها بعد از مسموميت خودداري بفرماييد .

در شكل زير نمونه اي از داروهايي كه ميتوانند حتي يك عدد از آنها كشنده باشد را ملاحظه مي كنيد .

 

 

ورودي اورژانس

 

 

 

سالن انتظار اورژانس

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله