ماموگرافي

 

مركز تصويربرداري بيمارستان لاله افتخار دارد با استفاده از آخرين تكنولوژي روز دستگاه ماموگرافي شركت زيمنس كه قابليت تصويربرداري توموگرافي ( سه بعدي ) و امكان انجام بيوپسي تحت هدايت ماموگرافي به صورت core needle  بيوپسي و وكيوم بيوپسي رادارا ميباشد در جهت ارتقا سطح خدمت رساني به بانوان محترم گام بردارد.

لازم به ذكر است انجام ماموگرافي در اين مركز به صورت كاملا بدون  درد انجام ميگيرد و ميزان دز