سونوگرافي

معرفي بخش سونو گرافي :

 

بخش سونوگرافي در انتهاي سمت چپ راهرو بخش تصويربرداري است و شامل 2 اتاق سونوگرافي و راهرو انتظار بيمار است. يك اتاق مختص سونوگرافي هاي جنرال و اتاق ديگر مختص سونوگرافي هاي داپلر ، تخصصي و بيوبسي هاي زير گايد سونوگرافي مي باشد. در راهرو انتظار علاوه بر دو اتاق سونوگرافي ، يك سرويس بهداشتي  وجود دارد.

اتاق سونوگرافي داپلر :

انجام سونوگرافي هاي تخصصي و همچنين بيوپسي ها و اينترونشن ها عموما در اين اتاق انجام ميشود . در اين اتاق يك انبار جهت نگهداري ست ها و اقلام مصرفي بخش سونوگرافي وجود دارد .

تور مجازی بیمارستان لاله