جراحي 2

 

معرفي بخش :

بخش جراحي 2 بيمارستان لاله واقع در طبقه دوم و داراي 19 تخت فعال مي باشد . 6 اتاق خصوصي و يك اتاق ايزوله و 6 اتاق دو تخته مي باشد . و 2 عدد از تختهاي خصوصي در سوئيت قرار گرفته شده است . اين بخش ، بخش IPDدر بيمارستان لاله مي باشد و پذيرش دهنده بيماران اتباع خارجي مي باشد .

در هر اتاق خصوصي يك كاناپه و در اتاقهاي دو تخته   2 صندلي تختوابشو جهت همراهان بيمار وجود دارد .

 

سرپرستار : خانم كياني        داخلي بخش :  2234 - 2235

 

جراحي هاي شايع بخش جراحي 2 :   

جراي هاي گوش ، ابدومينوپلاستي ، سپتورينوپلاستي ، ماموپلاستي ، كاتاراكت ، لوزه ، ليفت صورت و انواع جراحي ها ي عمومي مي باشد .

 

نحوه پذيرش ، انتقال و ترخيص :

1- پذيرش مستقيم

2- پذيرش از طريق اورژانس

 

بيماران پذيرش مستقيم در قسمت پذيرش تشكيل پرونده مي دهند ، سپس در بخش ادميت شده و به پزشك معالج اطلاع داده ميشود و دستورات پزشك شامل روتين ، نوار قلب ، عكس قفسه سينه و مشاوره قلب بنا برصلاحديد انجام مي شود .

بيماران پذيرش شده از اورژانس با پرستار اورژانس به بخش تحويل داده مي شوند و دستورات پزشك اورژانس با پزشك معالج چك و اجرا ميشود .

 

 

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله