آندوسكوپي

 

بخش آندوسكوپي بيمارستان لاله واقع در طبقه زير زمين اول بيمارستان مي باشد كه داراي پزشكان حاذقي چون دكترناصر ابراهيمي درياني ، دكترشاهرخ موسوي ، دكترسياوش منصوري و دكترهادي نجاتي مي باشد كه هر روز از ساعت 7:30 صبح شروع كار بخش مي باشد و تا اتمام بيماران كار ادامه دارد .

بخش اندوسكوپي داراي 2 اتاق فعال مي باشد كه اتاق ها داراي دستگاه ها و اسكوپهاي پيشرفته 190 اليمپوس مي باشد كه جزجديدترين و پيشرفته ترين اسكوپ هاي آندوسكوپ مي باشد يك اتاق تزريق رميكيت دارد كه روزانه تزريق بيماران داخل اتاق انجام مي گردد

يك پرسيجر پرتابل فوجي نون دارد كه  جهت بيماراني كه امكان انتقال از بخش ها به اندوسكوپي را ندارد استفاده مي شود .

كارديگري كه در بخش اندوسكوپي انجام مي گردد ERCP مي باشد كه با استفاده از جديدترين نوع اسكوپ دئودنوسكوپ اليمپوس 150 و پيرشفته ترين Asseccory ها انجام مي گردد.

 

                                             

 

 

آمادگي كولونوسكوپي :

 

از 24 ساعت پيش از كولونوسكوپي فقط مايعات شفاف مانند : آب ، چاي صاف ، چاي شيرين ، آب قند يا آب و عسل ، سانديس شفاف رنگ روشن ( بدون تفاله يا گوشت ميوه ) و به عنوان نهار و شام از آب گوشت يا آب مرغ بدون تفاله و روغن استفاده شود

مصرف شير ، انواع لبنيات ، ميوه ( خام يا كمپوت ) ، آبميوه طبيعي و قرمز رنگ ممنوع است .

 معرفی بخش :

بخش آندوسكوپي در طبقه منفي يك بيمارستان لاله واقع است كه داراي :

يك استيشن پرستاري ، دو اتاق ريكاوري و دو اتاق آندوسكوپي    مي باشد كه در آن پروسيجرهاي  آندوسكوپي  ،  كولونوسكوپي  ،  آندوسكوپي اطفال  ،  كولونوسكوپي اطفال  ، مانومتري مري  ،  PH متري  ،  مانومتري ركتوم  ،  بايوفيدبك  ،  پوليپكتومي  ،  ديلاتاسيون مري  ،  ديلاتاسيون كولون و ديلاتاسيون پيلور  ،  بانداژ ليگاتور واريس هاي مري  ،  استنت مري  ،  استنت كولون  ،  استنت پلاستيكي و متاليك بيلياري تعبيه پگ PEG  ،  اسكلروتراپي واريس مري  ،  اسكلروتراپي ديورتيكول كولون  ،  كپسول آندوسكوپي و تزريق رميكيد انجام مي گردد.

يك اتاق شستشو جهت دستگاههاي آندوسكوپي در آن وجود دارد كه داخل آن دستگاه اتوماتيك شستشو نيز موجود است  و داراي  يك دستشويي مجزا جهت بيماران است . داخل هر اتاق و ريكاوريها يك عدد ساكشن و اكسيژن سانترال وجود دارد يك ترالي كد و ترالي داروهاي مورد نياز بخش وجود دارد.

 

ساعت هاي بخش آندوسكوپي از 7:30  لغايت 14:30 ( شيفت صبح)  مي باشد . ارائه خدمات مراقبتي در شيفت عصر و شب به صورت برنامه آنكال مي باشد .

رئيس بخش آندوسكوپي دكتر ناصر ابراهيم درياني هستند كه فوق تخصص بيماريهاي گوارشي – داخلي و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند .

سرپرست بخش خانم سميه جليلوند كارشناس پرستاري مي باشد .

ساعت ورود و خروج پرسنل بخش آندوسكوپي نسبت به تعداد بيماران و ساعت كاري پزشكان تغيير مي كند. آندوسكوپي تا زمانيكه بيمار داشته باشيم موظف هستند كه در بخش حضور داشته باشند .

 

 

نحوه پذيرش بيماران سرپايي و بستري و ترخيص :

 

بيماران ابتدا توسط پزشك ويزيت مي شوند و دستور انجام پروسيجر ( آندوسكوپي يا كلونوسكوپي و ... )  توسط پزشك به بيمار داده مي شود . بيمار به صورت حضوري يا تلفني وقت مي گيرد .

اگر بيمار به صورت حضوري مراجعه كند بايد درخواست پزشك توسط منشي يا پرستاري كه وقت به بيمار ميدهد مطالعه شود سپس آمادگي هاي لازم به بيمار داده شود .

در صورتي كه به صورت تلفني بيمار تماس گرفته باشد بايد حتما از پروسيجري كه انجام مي شود مطمئن شويم و سپس در مورد آن آمادگي لازم و وقت به بيمار داده شود .

وقت دهي به بيمار بر طبق روزهاي هفته كه كدام پزشك در آن روز حضور دارند انجام مي شود يا اينكه اگر پزشك خاصي در نامه درخواست بيمار قيد شده باشد براي آن پزشك وقت داده مي شود .

بعد از اينكه بيمار وقت گرفت جهت آمادگي و نحوه انجام كار آموزش لازم داده مي شود .

سپس بيمار هنگام مراجعه جهت تشكيل پرونده و تهيه كردن قبض به پذيرش كه در طبقه همكف واقع است مراجعه مي كند .

بيمار در قسمت پذيرش ابتدا تشكيل پرونده مي دهد و سپس به صندوق رفته و هزينه مورد نظر را پرداخت مي كند و با فيش پروسيجر مورد نظر به بخش مراجعه مي كند و توسط منشي بخش پذيرش شده و مشخصات كامل بيمار وارد كامپيوتر دستگاه مورد نظر مي شود .  سپس به پزشك مربوطه اطلاع داد مي شود و بيماران وارد اتاق آندوسكوپي مي شود. پس از انجام پروسيجر بيمار به مدت دو ساعت در اتاق ريكاوري نگهداري مي شود و بعد از هوشياري كامل و Stable شدن علائم حياتي مرخص مي شوند كه منشي بخش موظف است كليه مدارك بيمار و ريپورت كار انجام شده و يك قبض جهت بيمه و دفترچه بيمه و دستورات پزشك را تحويل بيمار دهد. IV line بيمار توسط پرستار خارج شده و حتما با حضور همراهان بيمار مي تواند از بخش خارج شود در صورتيكه بيمار بستري باشد توسط پرسنل مربوط به بخش آندوسكوپي انتقال داده مي شود و بعد از انجام شدن پروسيجر و هوشياري كامل بيمار و استيبل بودن بيمار توسط نرس و كمك بهيار بخش كه بيمار از انجا به آندوسكوپي انتقال داده شده بود به بخش خود منتقل مي شود .

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله