اتاق عمل

 

 

 

 

 

اتاق عمل بیمارستان لاله با برخورداری از تجهیزات و امکانات تخصصی و فوق تخصصی روز دنیا ، امکان انجام جراحیها با روش باز و بسته (لاپاراسکوپی،آرتروسکوپی و برونکوسکوپی) ، را دارد . کلیه اعمال جراحی شامل جراحی قلب باز ، توراکس (قفسه صدری) ، نروسرجری (جراحی مغز و اعصاب