سونوگرافي واژينال

 

 

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال، یک سونوگرافی پزشکی از طریق واژن است که برای بررسی دقیق‌تر اندام های درون حفره لگن به کار می‌رود و بیشتر از سونوگرافی شکمی اطلاعات به پزشک می‌دهد. این نوع سونوگرافی به عنوان سونوگرافی ترنس واژینال هم نامیده می‌شود، زیرا امواج فراصوتی در سراسر دیواره واژن برای بررسی بافت‌های اطراف واژن نیز می‌پردازند .

اندامهای مورد بررسی طی سونوگرافی واژینال

ارگان‌های داخلی بدن زنان که طی این سونوگرافی بررسی و ارزیابی می‌شود شامل موارد زیر است:

واژن

دهانه رحم

رحم و محتویات آن

تخمدان‌ها

لوله‌های فالوپ یا لوله‌های رحم

مثانه

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله