ICU G

از نظر ساختاری شامل دو واحد آی سی یو  A  وآي سي يو B بامديريت واحد مي باشد.

 بیمارانی  که نیاز به مراقبتهای ويژه دارند ،در این بخش تحت مراقبت و ادامه درمان قرار می گیرند

در این بخش پزشک متخصص مراقبتهای ویژه بصورت تمام وقت حضور دارند. این بخش دارای اتاق ایزوله و اتاقVIP مي باشد.

 

نحوه پذيرش :

بيماران خارج از بيمارستان پس از اطلاع توسط پرستار بخش با رياست بخش هماهنگ گرديده و در صورت صلاحديد ايشان براي بستري بيمار به واحد پذيرش جهت رزرو يا بستري نمودن بيمار در تخت خالي اطلاع داده مي شود.

 بيماران داخل بيمارستان با دستور پزشك در بخش ICU بستري مي گردند.

 

مراقبت هاي ويژه پرستاري از بيماران درICU:

 1. كنترل علائم حياتي حداقل هر سه ساعت
 2. دهانشويه روزي سه بار (9,3,9)
 3. تغيير در پوزيشن و ماساژ هر 3 ساعت و يا طبق نياز بيمار
 4. چرب كردن اطراف دهان با لوسيون براي جلوگيري از زخم گوشه لب و فيكس كردن لوله تراشه با باند و گذاشتن گاز در دو طرف( PRN )
 5. چك لوله تراشه از نظر موقعيت قرار گرفتن و فشار كاف لوله
 6. ساكشن ترشحات دهان و تراشه و يا تراكئوستومي به صورت PRN
 7. تزريق خون بصورت آموزش هموويژلانس بايستي تزريق شود و در برگه پايش خون ثبت شود.
 8. شستشوي تراكئوستومي و اطراف آن با N/S و تعويض گاز اطراف آن.
 9. در معرض قرار دادن پوست بيمار و كنترل آن بصورت روزانه و ثبت زخم فشاري ، نوع و درجه آن و ثبت در گزارش پرستاري .
 10. شستشوي ناحيه پرينه در بيماران داراي سوند فولي روزي دو بار با بتادين و سپس شستشو با N/S (9,9)
 11. حمام در تخت برحسب نياز ( هر سه روز يكبار و ثبت در دفتر حمام بيماران بخش)
 12. كنترل عملكرد لوله هاي سينه اي و چارت ترشحات آن 6AM (در صورتي كه دستور خاصي نداشته باشد.)
 13. كنترل NGT از نظر جابجايي (بخصوص در بيماراني كه گاواژ مي شوند)

      

تور مجازی بیمارستان لاله