پيام مديريت

bimarestan

امروز بیمارستان لاله با زحمات بنيانگذاران آن و با تکيه بر پزشکان حاذق و سرآمد و منابع انسانى توانمند و متعهد در بخش های مختلف درمان و پشتيبانى ، به جايگاه متمایز و والايي در بین بیمارستان های خصوصی کشور دست يافته است.
به خود می بالیم که سهامداران ما طبيبانى هستند که نامشان چون نگینی بر حلقه درمان بیماران می درخشد و مفتخریم که با بهره مندی از هوش صاحبان دانش در حوزه های مختلف پزشکی و همچنین گزینش نيروهاي مجرب و کارآزموده با حساسیت بسیار بالا در بخش های مختلف بیمارستان و اعمال ساز و کارهاي نوين مديريت بیمارستانی ،توانسته ایم ضمن حفظ پيشتازي بیمارستان لاله به عنوان یکی از بزرگ ترین بیمارستان های کشور همگام با آخرین  روش های نوین پزشکی و توجه ویژه به ایمنی بیمار و همراه ، با کسب بالاترین میزان رضایتمندی در قسمت های مختلف بیمارستان فضایی مناسب برای پزشکان ،صاحبان فرايند و بیماران ایجاد نماییم.
و در ادامه این راه تلاش می کنیم تا با درک صحيح و کارشناسانه از فضاي اقتصادي کشور و شناسايي دغدغه پزشکان و بیماران و رفع نيازها ، موجبات اعتماد و رضايت مندي هر چه بيشتر بیماران ، پرسنل و سهامداران گرامي که ارزشمندترين سرمايه هاي بیمارستان هستند را فراهم آوريم.

دكتر مهرداد هاشمی 
مدیر عامل