واحد ترخیص بیمار

واحد ترخيص در طبقه همكف در قسمت لابي بيمارستان رو به روي واحد پذيرش واقع شده است

.

 روال و فعاليت هاي بخش ترخيص :

 بيمار پس از پذيرش به واحد ترخيص مراجعه نموده ، در صورتيكه بصورت آزاد پذيرش شده باشد از سوي ترخيص تعيين وديعه شده و به صندوق مراجعه مينمايد و در صورتيكه بيمار داراي بيمه تكميلي باشد به بيمه هاي مربوطه مراجعه و معرفي نامه جهت بستري به ترخيص بيمارستان ارائه مي دهد .

لازم به ذكر است كه بيمه ايران و بيمه دانا ( قوه قضائيه ) به صورت آنلاين جهت بيماران در قسمت پذيرش صادر خواهد شد .

بيماراني كه داراي بيمه كمك رسان ( S.O.S ) و كارآفرين هستند پس از پذيرش با دردست داشتن دستور بستري پزشك و كارت بيمه به امور بيمه بيمارستان واقع در طبقه همكف مراجعه نموده و اقدامات لازم جهت صدور معرفي نامه را انجام مي دهد .

مراحل ترخيص بيمار پس از دستور ترخيص توسط پزشك حدود نيم ساعت بعد پرونده توسط بخش به واحد ترخيص ارجاع داده مي شود و حدودا نيم ساعت بعد صورتحساب بيمار آماده مي شود .

همراهان بيماران گرامي پس از دريافت صورتحساب و تسويه حساب با صندوق و دريافت برگه خروج و تحويل آن به بخش قادر به ترك بيمارستان مي باشند .

 

مسئول ترخيص : سركار خانم ظرافت داخلي : 2080