واحد مدارک پزشکی

واحد مديريت اطلاعات سلامت ( مدارك پزشكي ) در طبقه همكف بيمارستان واقع شده است

تحويل مدارك بيمه اي به بيماران آزاد جهت ارائه به بيمه هايشان فقط با تعيين وقت قبلي انجام مي گيرد .

روال كار بدين صورت مي باشد كه پس از ترخيص بيمار و دريافت صورتحساب به صورت حضوري و يا تلفني ( 81472000 داخلي 9 ) از اين واحد وقت خود را دريافت مي نماييد و در تاريخ تعيين شده ، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر و پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح الي 12:30 با دردست داشتن اصل صورتحساب پرداختي به بيمارستان جهت دريافت مدارك مراجعه مي نماييد .

بيماراني كه بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان را دارند و هزينه هاي خود را به صورت بيمه اي محاسبه مي نمايند، جهت ارائه مدارك به بيمه هاي پايه و يا هرپرسش ديگري مي بايست با واحد ترخيص بيمارستان 81472000 داخلي 4 تماس حاصل نمايند.

واحد مديريت اطلاعات سلامت ( مدارك پزشكي ) بيمارستان تعطيلات رسمي ، تعطيل مي باشد .

 

مسئول واحد : سركار خانم منطق تلفن داخلي : 2084