واحد IT و فن آوری اطلاعات

بيمارستان لاله از ابتداي تاسيس با هدف فول اتوماسيون و Paper Less شدن كليه روال ها و فرايند درمان بيماران ، انجام به كار نموده .

كليه اطلاعات درماني و پرونده بيمار ( اطلاعات دارويي ، آزمايشگاهي ، تشخيص پزشكي و ... ) به همراه تصاوير راديولوژي و اطلاعات مالي بيمار در سيستم اتوماسيون HIS و MIS نگهداري ميگردد .

نرم افزار HIS و MIS بيمارستان " طب پرداز " متعلق به شركت طراح داده پيشرو ميباشد .

سايت كامپيوتر واقع در طبقه همكف كنار دفتر پرستاري قرار دارد و آماده سرويس دهي IT به بيماران و همراهان مي باشد .

در بيمارستان لاله سرويس اينترنت وايرلس به مراجعه كنندگان محترم ارائه مي شود .( نام كاربري و پسورد هنگام پذيرش به بيمار SMS ميشود )

داخلي : 2026