کلینیک شیردهی

همه روزه به جز روزهای تعطیل ساعت 10:00 الي 17:00

جنب كلينيك اطفال –كلينيك آموزش شيردهي

آموزش شيردهي در كلينيك شامل 7 اصل است:

 1. فوايد تغذيه باشيرمادر
 2. اهميت تغذيه باشيرمادر بعد از زايمان،تماس پوست با پوست
 3. اهميت هم اتاقي مادر و نوزاد
 4. وضعيت صحيح شيردهي
 5. اهميت وضعيت تغذيه شيرخوار برحسب تقاضي
 6. راه اطمينان يافتن از كفايت دريافت شيرمادر
 7. اهميت تغذيه انحصاري با شيرمادر

شماره تماس:

 • مشاور شيردهي 09331449029
 • كلينيك شيردهي 88569546

حضوربراي عموم آزاد و رايگان مي باشد.

كلينيك بارداري و شيردهي بيمارستان لاله با هدف حمايت از مادران ونوزادان در تداوم شيردهي در سال 94آغاز به كار كرد ه است . در اين كلينيك كه توسط كارشناس مامايي با تجربه درخصوص آموزش شيردهي اداره مي شود همه روزه پذيراي مادران باردار و شيرده مي باشيم تا اايشان را با آموزش مباحث مختلف در حيطه تغذيه نوزادان با شير مادر ياري و حمايت كنيم .

رئوس مطالبي كه در كلينيك بارداري تا هفته 32بارداري مورد آموزش قرار مي گيرد شامل موضوعات زير مي باشد:

اهميت تغذيه با شيرمادر و تغذيه انحصاري با شير مادر براي شيرخوار:

 • محافظت از شير خوار در برابر بسياري از بيماريها
 • كفايت شير مادر تا پايان شش ماهگي براي شير خوار
 • تناسب تغييرات شير مادربا نياز شيرخوار
 • كمك موثر در رشد جسمي و ذهني كودك

اهميت شير دهي براي مادر:

 • حفاظت از مادر در مقابل سرطان پستان
 • ايجاد ارتباط عاطفي و جسمي بين مادر و كودك
 • روش طبيعي پيشگيري از بارداري(در شرايط خاص)
 • عدم گرفتاري به شكستگي استخوان ران كه درافراد مسن شايع است .

تغييرات تركيب شير مادر:

 • تغييرتركيب شير مادرمطابق سن شيرخوار،از شروع تا پايان هر وعده شيردهي ،مابين دفعات مختلف شيردهي ودر طول روز
 • توليد آغوز در 2-3روزاول پس از زايمان كه بسيار مغذي و حاوي مواد ايمني بخش است وبراي محافظت نوزاد در برابربيماريها حياتي است .
 • پس از آغوز شيرانتقالي از 7تا10روز پس از تولد و سپس شير رسيده كه حاوي تمام مواد مغذي مورد نياز شيرخوار است.
 • شيرمادر درابتداي هر وعده آبكي بنظر ميرسد امابتدريج با ادامه مكيدن شيرخوارشير چرب تر و سفيدرنگ مي شود و به سيرشدن شيرخوار و وزن گيري او كمك مي كند.

اهميت شير مادربراي نوزاد نارس:

 • تركيب خاص و مناسب شير مادر براي نوزادان نارس
 • امكان دوشيدن مستقيم شير مادر در دهان شير خوار و يا دادن شير مادر به وسيله قاشق،فنجان ويالوله معده

اهميت تماس پوست با پوست بلافاصله بعد از زايمان :

 • گرم كردن نوزاد و پيشگيري از افت دماي بدن نوزاد
 • ايجاد آرامش مادر و نوزاد
 • تسهيل و تسريع پيوند عاطفي مادر و كودك
 • تنظيم ضربان قلب و تنفس نوزاد
 • كم شدن گريه نوزاد و به تبع آن كاهش مصرف انرژي ودر نتيجه كاهش نياز به شير
 • بهبود دفاع بدن نوزاد به خاطر آشنايي با ميكرب هاي بدن مادر
 • كمك به شروع تغذيه از پستان
 • اجازه به نوزاد براي پيداكردن پستان و گرفتن آن و شروع مكيدن آن

روش صحيح شيردهي :

 • شروع بلافاصله بعداز تولد
 • دفعات و مدت وعده هابرحسب ميل و تمايل شيرخواردر شب وروز
 • هيچ نوع ماده غذايي به جز شير مادردر6ماه اول لازم نيست .
 • عدم استفاده از شيشه و گول زنك
 • اطلاع از علائم گرسنگي و سيري در نوزاد توسط مادر
 • نشانه هاي گرسنگي :بيدارشدن و نگاه به اينطرف و آنطرف ،حركات دهان و اندام ،بيقراري يا مكيدن انگشتان

گريه علامت ديررس گرسنگي مي باشد و نبايد گذاشت شيرخوار بخاطر گرسنگي گريه كند.

 • نشانه هاي سيري: احساس راحتي و رضايت نوزاد و رهاكردن پستان توسط شيرخوار
 • وزن گيري مناسب و پايش رشد بهترين راه پي بردن به كفايت شيراست .
 • ادامه تغذيه باشير مادر پس از 6ماهگي و شروع تغذيه تكميلي و تداوم آن تا پايان 2سالگي

دوشيدن شير:

 • دوشيدن در محل مناسب و راحت و باآرامش و وقت كافي انجام شود.
 • شستن دست ها باآب و صابون قبل از دوشيدن شير
 • روش هاي به جريان انداختن شير:استراحت قبل از دوشيدن ، دوش گرفتن، صرف مايعات گرم يا مايعات نشاط آور مثل آب ميوه محتوي ويتامين ث ،فكركردن به كودك ، شنيدن صداي او ويا نگاه كردن به تصوير او،ماساژپستان وگذاشتن حوله گرم روي پستان به مدت 5تا 10 دقيقه .
 • دوشيدن صحيح شيردر شرايط مختلف جدايي مادر و شيرخوار(مادرشاغل،نوزاد بستري،قادرنبودن شيرخواربه شيرخوردن،پستان محتقن) رابلد باشد .
 • دفعات دوشيدن بستگي به اين دارد كه شير به چه منظوري دوشيده مي شود :براي نوزاد بيمارو كم وزن و مادر شاغل حداقل هر3ساعت يكبار درشبانه روز ،براي رفع احتقان يانشت شير به مقداري كه علائم رفع شود .
 • شيردوشيده شده را بايد با فنجان به شيرخوار داد و از بطري استفاده نگردد.

اهميت خوب قرار گرفتن در آغوش مادر و خوب پستان گرفتن :

 • اگر شير خوار درست درآغوش مادر قرار بگيرد و درست پستان را بگيرد،شيركافي برداشت مي كند و نوك پستان و پستان مادر صدمه نمي بيند.

برتري شير مادر بر ساير شيرها:

 • شير مادر حاوي انواع سلول هاي زنده و عوامل مهم ضد ميكربي است كه شيرگاو فاقد آن مي باشد.
 • ميزان پروتئين وسديم شير مادربه حدي است كه به كليه هاي نوزاد كه هنوز كامل نشده آسيب نمي رساند.
 • تركيب چربي شير مادربراي رشد مغزي شيرخوار بي نظير است وبهترازساير شيرها هضم و جذب مي شود.
 • درصورت محروميت شيرخواراز شيرمادربه هر علت از جمله در بحران هاو مواقع اضطراري بهترين جايگزين براي تغذيه كودك،شيرمادر ديگر (شيردايه)است.

خطرات تغذیه مصنوعي و گول زنك:

 • شيرمصنوعي شيرخواررادر برابربيماريهامحافظت نمي كند.
 • تركيبات آن مناسب بانيازهاي نوزاد انسان نيست.
 • آلودگي ،تهيه نادرست،هزينه ها و عوارض فراوان ديگر
 • استفاده از گول زنك سبب سردرگمي درمكيدن و كاهش شيرمادر،افزايش خطرعفونت گوش مياني ،غفونت قارچي دهان وبرفك وپوسيدگي دندان ،رشد دنداني نامناسب وجفت شدن دندانها

زايمان در بيمارستان هاي دوستداركودك:

 • ازبدو تولد تماس پوست باپوست مادر و نوزاد برقرار واولين تغذيه باشيرمادر به موقع انجام مي شود.
 • مادرو نوزاد شبانه روز دركنارهم هستند.(هم اتاقي مادر و نوزاد)
 • دادن هر نوع آشاميدني از جمله شيرمصنوعي و استفاده از گول زنك و بطري ممنوع است .
 • روش تغذيه با شيرمادر،دوشيدن شير و نگهداري آن ،وضعيت صحيح بغل كردن و به پستان گذاشتن نوزاد را به مادران آموزش مي دهند.

قابل ذكر است كه دركلينيك بارداري و شيردهي بيمارستان لاله همه روزه از ساعت 10تا 17 پذيراي مادران باردار مي باشيم وجهت شركت در جلسات آموزشي اين كلينيك هماهنگي با شماره همراه 09331449029از ساعت 8 صبح امكان پذير است.

جلسات آموزشي بصورت انفرادي و گروهي قابل اجرا مي باشد و در ضمن بدليل اينكه حضور همسر و اعضاي ديگر خانواده در اين جلسات باعث افزايش بهره وري اين كلاس ها مي باشد باكمال مسرت از حضور ايشان استقبال مي كنيم.

آموزش در اين كلينيك شامل مراجعين به كلينيك زنان و هر مادر بارداري كه در بيمارستان لاله حضور پيداكند وعلاقمند به يادگيري باشد مي شود.درضمن كليه آموزش ها در بيمارستان لاله رايگان است .

راههاي ارتباطي ما عبارتنداز:

 • تلفن همراه مشاور شيردهي 09331449029
 • خط مستقيم :021-88569546
 • شماره تلفن داخلي :88571065 داخلي 1727