بخش CCU

معرفی بخش :

بیمارستان لاله واقع در شهرک غرب تهران، یک بیمارستان فوق تخصصی است که دارای 8 طبقه مي باشد که شامل بخشهای مختلف در طبقات جداگانه است CCU بیمارستان در طبقه اول قرار دارد، دارای 11 تخت فعال و یک تخت اکسترا می باشد همه تخت های آن بصورت یونیت های جدا شده است و هر یونیت دارای تجهیزات کامل شامل مانیتور (که متصل به مانیتور مرکزی داخل Station می باشد که دارای اجزای کامل شامل ثبت فشارخون، پالس اکسیمتری، ریت قلبی ، تنفسی، CVP می باشد). اکسیژن مرکزی ، ساکشن مرکزی، اکسیژن پرتابل، فشارسنج های جیوه ای است. Station پرستاری در موقعیت مرکزی بخش با احاطه کامل به کلیه تخت ها قرار دارد 4 تخت گوشه که دید کمتری با Station دارد مجهز به دوربین های مداربسته است که کنترل دقیق انجام می شود قفسه های تریتمنت داخل استیشن قرار دارد که کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز با برچسب های مشخص و نام وسیله در کشوها قرار دارد. کمد مخدر هم در فضای Station بصورت جداگانه است که روزانه در هر شیفت توسط مسئول شيفت ها چک و کنترل می شود هر تخت بطور مجزا Nurse call دارد و در صورت نیاز بیمار، پرسنل پرستاری فوراً باید بر بالین بیمار حضور رسانند زنگ مربوطه را قطع و به نیاز بیمار پاسخ دهند.

پذیرش بیمار در CCU :

پذیرش بیمار در CCU حتماً باید توسط پزشک متخصص قلب صورت گیرد ابتدا بیمار توسط همکاران محترم اورژانس و پزشک اورژانس ادمیت و پذیرش شده و هماهنگی اولیه با پزشک قلب صورت مي گيرد و دستورات لازم گرفته مي شود. گرفتن IV Line و EKG ، شرح حال، فشارخون، دستورات دارویی، گاهاً گرفتن CXR ، آزمایشات اولیه روتین یک که شامل بیوشیمی و PT، PTT، CBC ، مارکر ، آنزیم قلبی ، تروپونین در اورژانس انجام می شود و با OK پزشک قلب و با هماهنگی با بخش CCU بیمار توسط نرس مربوطه اورژانس، به CCU منتقل می شود. در ضمن از قبل تخت مربوط به بیمار در CCU آماده پذیرش بیمار شده است. در ابتدای ورود به بخش بیمار با استقبال نرس CCU و خوش آمد گویی به ايشان و همراه اش مواجهه مي شود و از آنها دعوت شده که فقط یک نفر جهت دادن شرح حال کامل بیمار در بخش بماند تعویض لباس توسط کمک بهیاران محترم صورت گرفته، فوراً بیمار توسط نرس مانیتور شده علائم حیاتی چارت می شود. در صورت نياز و دستور پزشك سوند نازال گذاشته می شود. IV لاين بیمار چک می شود شرح حال کامل از خود بیمار و در صورت نداشتن شرایط مناسب از همراهی که اطلاعات کافی و کامل از گذشته بیماری وي دارد گرفته مي شود و مسئول شيفت با پزشک مربوطه تماس گرفته ورود بیمار را اطلاع مي دهد و دستورات لازم را مي گيرد و توسط نرس مربوطه و مسئول شیفت Tell Order داده شده مهر و امضاء مي شود. همچنين در ابتدای ورود تمام وسایل ارزشمند بیمار از جمله موبایل ، طلا ، پول و غیره به همراهان تحویل و امضاء گرفته مي شود.

پذیرش بیمار آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی :

بیمار جهت انجام آنژیوگرافی باید یک رگ باز ترجیحاً در دست چپ داشته باشد تمامی آزمایشات بیوشیمی ، PTT ،CBC ، PT و مارکرها یا ایمونولوژی (HIV-HBS-HCV) ارسال شده و در صورت آماده شدن جواب و هرگونه مشکلی در نتیجه آزمایشات به پزشک مربوطه اطلاع داده شود. در صورت مثبت بودن جواب مارکر حتماً به پرستار کنترل عفونت اطلاع داده و در دفتر مخصوص ثبت شود شیو ناحیه آنژیوگرافی توسط کمک بهیار انجام می شود . پوشاندن گان، هماهنگی با بخش آنژیوگرافی جهت ساعت دقیق آنژیو جهت NPO کردن بیمار (4 ساعت قبل)، آماده کردن سرم، به همراه ست سرم و لوله K بلند و زدن علامت نبض روی پای بیمار از اقدامات قبل از آنژیومی باشد.

جهت آنژیوپلاستی علاوه بر آمادگی های بالا بیمار حتماً 2 رگ باز داشته باشد رزرو 2 واحد خون، جهت آقایان تعبیه سوند اکسترنال، جهت خانمها تعبیه سوند فولی واجب است.

انتقال بيمار به بخش از CCU :

در صورت انتقال بيمار به بخش ابتدا از بيمار و يا همراهان در مورد خصوصي يا دو تخته بودن اتاق در بخش سؤال مي شود . و بخش با پذيرش در مورد نوع تخت و بخش بيمار هماهنگ مي شود. پرونده بيمار توسطمنشي بخش تكميل شده گزارش پرستاري توسط نرس مربوطه نوشته ، گزارش داخل فلوچارت ها هم كامل مي شود. جهت انتقال بيمار به بخش تاريخ IV لاين 48 ساعته بايد تعويض گردد ولي در CCU تاريخ IV Line 72 ساعته و ميكروست ها هر 72 ساعت عوض مي شود . درصورت اطلاع پذيرش و رزرو تخت و با هماهنگي با بخش مربوطه بيمار با صندلي چرخدار يا برانكارد (بسته به وضعيت بيمار ) ارسال و كليه وسايل شخصي بيمار، داروها و پرونده باليني با نرس CCU و كمك بهيار به بخش منتقل مي شود در ضمن به پزشك هاي مربوطه و مشاور هم انتقال بيمار و ذكر نام بخش منتقل شده اطلاع داده مي شود و كليه مدارك تحويلي هم در دفتر مخصوص انتقال به بخش نوشته و از نرس بخش امضاء گرفته مي شود.

نحوه ترخيص بيمار از CCU :

در صورت ترخيص بيمار از CCU به همراهان بيمار اطلاع داده مي شود، پرونده بيمار توسط منشي بخش كامل شده و موارد لازم وارد كامپيوتر مي گردد پرونده مالي آماده توسط منشي به واحد ترخيص رفته و حدود نيم ساعت بعد هم همراهان جهت تسويه حساب به واحد ترخيص مراجعه مي كنند. در صورت آوردن برگه ترخيص توسط همراهان IV لاين بيمار توسط نرس خارج شده آموزشهاي لازم و پمفلت هاي لازم به بيمار داده و در دفتر و فرم آموزش بيمار ثبت و امضاء گرفته مي شود و يك برگه آموزش به بيمار به خود بيمار داده مي شود. كليه داروها خلاصه پرونده و كليه وسايل تحويلي و نسخه را در دفتر ترخيص وارد و به بيمار يا همراه تحويل و امضاء گرفته مي شود. در ضمن گزارش ترخيص در پرونده باليني بيمار نيز نوشته مي شود. در صورت ترخيص بيمار CD گرافيها و يا اسكنها از طريق راديولوژي به بيمار تحويل داده و در يك برگه اسم بيمار ، تاريخ گرافي و شماره پذيرش را يادداشت كرده و به منشي بخش جهت پيگيري ريپورت آن و ضميمه در پرونده داده مي شود. تست ورزش به جز ريپورت و EEG با كپي ريپورت تحويل بيمار داده ولي اصل ريپورت ضميمه پرونده مي شود.