بخش PostCath

مراقبت و پایش و ارتقای سلامت بیماران پس از آنژیوگرافی قلب در این بخش انجام می پذیرد .

معرفي بخش :

بخش پست كت از يك راهرو تشكيل شده است كه در سمت راست راهرو يك اتاق بزرگ كه از 6 عدد تخت تشكيل شده است كه اتاق Big ward نام دارد و 6 اتاق ديگر كه چهار تا از اين اتاقها دو تخته و دو تا از اين اتاقها يك تخته (خصوصي) مي باشد . بعد از آن تريتمنت مي باشد به دنبال آن كمي جلوتر استيشن پرستاري قرار گرفته است .

 سرپرستار : سركار خانم مريم يوسفي

 اتاق Big ward

همانطور كه گفتيم اتاق Big ward بزرگترين اتاق بخش مي باشد كه شامل 6 تخت مي باشد كه از اين اتاق به عنوان اتاق ويژه جهت بيماران ويژه مثل بيماراني كه آنژيوپلاستي عروق كاروتيديا كرونر و يا اندام تحتاني شده اند و يا بيمارانيكه گرفتگي شديد عروق كرونر و يا كانديد CABG (عمل قلب باز MVR , AVR ) شده اند و يا بيماراني كه PPM , EPS/AB , EPS ، ICD تعبيه پيس ميكر شده اند و نياز به مراقبتهاي خاص دارد كاربرد دارد در اين اتاق در بالاي سر هر تخت مانيتور جهت مانيتورينگ بيمار كه به دستگاه فشارسنج و پالس اكسي متري نيز مجهز مي باشد

در سمت راست هنگام ورود به بخش استيشن پرستاري قرار گرفته است

اتاق هاي بخش

همانطور كه اشاره كرديم شامل 4 اتاق دو تخته و 2 اتاق يك تخته يا به عبارتي خصوصي مي باشد شماره اتاقهاي به اين صورت مي باشد : 402 – 403 - 404- 405- 406 – 407 كه از اتاق402 تا 405 دو تخته و اتاق 406 و 407 يك تخته مي باشد .

در اتاق 402 كه شامل دو تخت مي باشد هنگام ورود به اتاق سمت چپ دستشويي و حمام جهت استفاده بيماران قرار گرفته است كه در داخل سرويس بهداشتي زنگ نرس كال قرار گرفته است كه در صورت بروز مشكل براي بيماران با فشار دادن آن زنگ پرستار و كمك بهيار را مي تواند مطلع سازد بعد از سرويس بهداشتي در داخل يك قفسه بزرگ يخچال 7 فوت جهت قرار دادن آب و آب ميوه و كمپوت و ميوه و ساير وسايل يخچال قرار داده شده است و 2 عدد كمد جداگانه كه براي هر بيمار يك عدد در نظر گرفته شده است كه هر كدام از كمدها به دو قسمت جدا شده است كه قسمت بالاي آن جهت قرار دادن البسه و ساك و ديگر وسايل بيمار و در قسمت پايين آن هم كفشهاي بيمار قرار مي گيرد در بالاي سر هر تخت يك عدد مانيتور براي هر بيمار مجزا قرار گرفته است كه ريتم بيمار به مانيتور سانترال اتاق Big ward وصل مي باشند و همچنين ساكشن سانترال و اكسيژن سانترال و فشارسنج جيوه اي نصب شده بر روي ديوار جهت هر بيمار قرار دارد براي هر تخت يك لاكر جهت گذاشتن وسايل شخصي بيمار قرار دارد و بر روي لاكرها تلفن جهت هر بيمار جداگانه قرار دارد كه شماره تلفن اتاق با شماره اتاق يكي مي باشد منتها به آخر شماره 1 يا 2 اضافه مي شود مثلاً 4021 و يا 4022 داخلي اتاق مي باشد . و جهت آزاد كردن خط تلفن شماره 9 گرفته مي شود ، خط آزاد مي شود و قادر به گرفتن شماره هاي فقط داخل شهري خود مي باشد در صورت نياز به تلفن خارج شهري و يا موبايل با گرفتن شماره صفر به مركز تلفن وصل شده و با گفتن شماره خود مركز شماره مورد نظر را گرفته و در اختيار بيمار و يا همراه قرار مي دهد در بالاي سر هر بيمار نرس كال نصب شده است كه با فشار دادن بر روي آن نرس كال بيمار درخواست مورد نياز خود را به اطلاع پرستار و كمك بهيار مي رساند، دو عدد صندلي تختخواب شو جهت استفاده همراهان در نظر گرفته شده است و دو عدد سطل زباله با كيسه هاي زرد رنگ و سياه رنگ موجود مي باشد كه در كيسه زرد رنگ زباله هاي عفوني بيمار و در كيسه سياه رنگ زباله غير عفوني بيمار ريخته مي شود روبروي تخت بيماران بر روي ديوار يك عدد تلويزيون 21 اينچ نصب شده است . و همچنين ليست تلفن قسمتهاي مختلف بيمارستان اعم از دفتر مديريت ، دفتر پرستاري، مركز تلفن و .... و همچنين موارد هشدار به بيمار در قالب تابلو كوچك روبروي سرويس بهداشتي بر روي ديوار نصب شده است ساير اتاقهاي دو تخته از قبيل 403 ، 404 ، 405 همانند اتاق 402 مي باشد با اين تفاوت كه در بالاي سر آنها مانيتور نصب نشده است بلكه بيماران بصورت تله مانيتور تحت كنترل قرار مي گيرند و اتاق 406 و 407 يك تخته مي باشد . تجهيزات موجود در اتاق همانند ساير اتاقها مي باشد اما بجاي صندلي تختخواب شود مبلهاي تختخواب شود همراه با يك عسلي و يك صندلي جداگانه قرار دارد قابل ذكر است تمام اتاقها مجهز به سيستم گرمايشي و سرمايشي مركزي مي باشد كه با كليدهاي موجود در هر اتاق افزايش و يا كاهش درجه آن قابل تنظيم مي باشد در تمام اين اتاقها بيماراني كه جهت آنژيوگرافي مراجعه مي كنند و يا بعد از انجام آنژيوگرافي مشكل عروقي ندارند در واقع نرمال كرونر و يا نياز به درمان دارويي دارند تحت نظر قرار مي گيرند

نحوه پذيرش ، انتقال ، ترخيص :

بيماران در اين بخش به دو صورت ادميت مي شوند :

 • پذيرش بصورت اورژانس
 • پذيرش بصورت مستقيم


پذيرش اورژانس :  بدينگونه مي باشد كه بيمار به اورژانس مراجعه مي كند و بعد از ويزيت پزشك آنكال متخصص قلب در بخش پست كت بستري مي شود امكان دارد در صورت خالي نبودن تخت CCU بيماراني كه بامشكل قلبي به اورژانس مراجعه مي كند در اتاق  Big ward  تحت نظر قرار گيرد و بعد از خالي شدن تخت CCU به آن بخش منتقل شود .

پذيرش مستقيم  :   بدينگونه مي باشد كه بيمار با دستور بستري پزشك متخصص قلب مربوطه جهت انجام آنژيوگرافي به واحد پذيرش مراجعه كرده و در بخش پست كت بستري مي گردد .

نحوه پذيرش بيمار در بخش پست كت

 1. ادميت بيمار
 2. شيو و گرفتن رگ باز و وصل كردن سرم
 3. ارسال آزمايشات روتين
 4. گرفتن EKG در بدو ورود                                              
 5. علامت زدن نبض ديستال پاي بيمار
 6. سونداژ بيماران خانم بالاي 60 سال كه تكررادرار دارند و بيماران PCI قطعي
 7. سونداژ بيماران آقا (كاندوم شيت)
 8. مالي و اطلاع به Cath Lab
 9. انتقال بيمار به كت لب