بخش اطفال

معرفي بخش:

بخش اطفال شامل 8 اتاق دو تخته و 2 اتاق خصوصي و يك اتاق ايزوله مي باشد كه جمعاً 19 تخت اطفال دارا مي باشد كه نوزادان بالاي يك ماه تا كودكان 15 ساله در بخش اطفال بستري مي شوند .

دسترسي به بخش اطفال :

در طبقه دوم بيمارستان واقع شده است ( در كنار بخش جراحي 2 رو به روي بخش زنان ) ورودي بخش درب شيشه اي بزرگ مي باشد بعد از درب ورودي اولين اتاق سمت راست با شماره 256 به نام اتاق مادران نامگذاري شده است كه داراي 4 تخت خواب بزرگ است و مادراني كه نوزادان متولد شده شان به هر علتي در بخش نوزادان بستري هستند جهت استراحت در فواصل شيردهي و خواب از اتاق مادران استفاده مي كنند .

شرايط مكاني و كيفي اتاقهاي دو تخته :

اتاقهاي دو تخته متشكل از دو تختخواب مي باشد به بيماران كمتر از 7 سال تختخواب كوچك با نرده هاي بلند و به بيماران بالاي 7 سال تختخواب بزرگ داراي نرده ها با فاصله بيشتر داده مي شود . چنانچه والدين كودك تمايل به استفاده از تخت بزرگ جهت كودك زير 7 سال خود دارند فرم رضايت نامه شخصي مبني بر اينكه مسئوليت مراقبت از كودك را در هنگام خواب و بيداري كاملاً بر عهده گيرند را پر كرده امضاء و اثر انگشت زده و به كودك تخت بزرگ داده مي شود.

 • زنگ احضار پرستار

با دكمه فشاري طوسي رنگ بالاي هر تخت وجود دارد كه جهت حضور سرپرستار استفاده مي شود

 • زنگ اضطراري

با دكمه قرمز رنگ كه در موارد اورژانس استفاده و پرستار بصورت اورژانسي حضور مي يابد در مورد نحوه استفاده از زنگ ها بدو ورود بيمار آموزش داده مي شود.

 • تلويزيون

داخل هر اتاق تلويزيون رنگي روبه روي تخت ها نصب شده است كه پس از معرفي اتاق به بيمار ريموت داده و نحوه استفاده آموزش داده مي شود همچنين دستگاه DVD در Station پرستاري وجود دارد كه بيماران مي توانند با آوردن CD مورد علاقه خود از دستگاه استفاده كنند كه در تمام اتاقها كارتون بصورت هماهنگ نمايش داده مي شود.

 • تلفن

در كنار هر تخت يك عدد تلفن موجود است كه به بيماران نحوه استفاده آموزش داده مي شود با گرفتن شماره 9 داخلي آزاده شده و جهت گرفتن موبايل مي توانند دكمه صفر را فشار داده با مركز تماس برقرار كنند و شماره خود را به مركز داده تا ارتباط برقرار شود.

 • كمد و جاكفشي

داخل هر اتاق 2 عدد كمد ديواري وجود دارد كه بيماران وسايل شخصي و كفش هاي خود را داخل كمد ديواري و جاكفشي قرار مي دهند تا اتاق نظم بيشتري داشته باشد.

 • يخچال

جهت گذاشتن مواد غذايي و خوراكي بيماران – در مورد بيماران گاسترو آنتريت ORS به صورت 24 ساعته داخل يخچال جهت استفاده بيمار مورد نظر آماده مي شود.

 • سرويس بهداشتي

سرويس بهداشتي فرنگي داخل اتاق ها و ايراني روبروي درب ورودي بخش وجود دارد.

از اتاق 257 تا 264 كه شامل 8 اتاق دو تخته مي باشد شرايط به صورت فوق مي باشد كه 8 اتاق ذكر شده بعد از وارد شدن به بخش در سمت راست بخش و در كنار هم واقع شده اند . پس از آنكه در راستاي اتاق هاي دو تخته دو اتاق خصوصي با شماره هاي 265 و  266 در كنار هم قرار دارند.

 • اتاق بازي كودكان

در بخش اطفال اتاقي با عنوان اتاق بازي تعبيه شده است كه مابين Station پرستاري بخش اطفال و جراحي 2 مي باشد و كودكان جهت بازي و سرگرمي از اتاق استفاده مي كنند كه به والدين بيماران در مورد رعايت نكات ايمني در هنگام بازي جهت جلوگيري از صدمه به كودكان آموزش مي دهيم .

وسايل موجوددر اتاق بازي : تاپ – سرسره – ميز و صندلي كودك – مداد رنگي – عروسك و اساب بازي – تخته White Board – جا كفشي كه حتماً در مورد در آوردن كفش ها در هنگام رفتن به اتاق بازي به كودكان و والدين تذكر مي دهيم . وسايل موجود در اتاق بازي به صورت روزانه با مواد ضد عفوني كننده توسط پرسنل خدمات شستشو داده مي شود همچنين جهت پيشگيري از صدمات احتمالي و افزايش امنيت كودكان حين بازي از كفپوش فوم استفاده شده است.

ساعات ملاقات :

 • ساعت ملاقات 6 ماهه اول 17:00 تا 15:00
 • ساعت ملاقات 6 ماهه دوم : 16:00 تا 14:00

آوردن اطفال زير 12 سال ممنوع مي باشد .

نحوه پذيرش بيمار:

به دو صورت مستقيم و غير مستقيم صورت مي گيرد :

 • پذيرش مستقيم : بيمار توسط پزشك از كلينيك يا مطب با دستور بستري مراجعه مي كند .
 • پذيرش غير مستقيم : بيمار به اورژانس مراجعه كرده توسط پزشك اطفال مقيم اورژانس دستور بستري نوشتهمي شود. و در سرويس آنكال بستري مي گردد در بيماراني كه قبلاً سابقه بستري داشته اند بيمار در سرويس پزشك قلبي خود بستري مي گردد.

مراحل پذيرش مستقيم :

 • مراجعه بيمار به پذيرش همراه با برگه دستور بستري
 • تشكيل پرونده
 • ورود به بخش

مراحل پذير ش غير مستقيم :

 • بيمار با برگه دستور بستري پزشك مقيم اورژانس به پذيرش مراجعه كرده
 • تشكيل پرونده
 • هماهنگي بخش اورژانس با بخش اطفال جهت گرفتن تخت
 • ورود بيمار به بخش همراه با نرس اورژانس
 • اقدامات پرستاري پس از ورود بيمار به بخش اطفال  :

در هر دو مورد پذيرش مستقيم و غير مستقيم پرونده تشكيل شده توسط نرس بخش اطفال تحويل گرفته مي شود و پرونده بخش تشكيل مي شود .

 1. اندازه گيري وزن بيمار
 2. معرفي اتاق
 3. آموزش در مورد نحوه استفاده از تلفن ، تلويزيون ، زنگ احضار و اضطراري ، مراقبت از كودك ، باز نكردن پنجره ها 
 4. ادميت بيمار ( ثبت مشخصات بيمار در دفتر ادميت )
 5. پركردن برگه ادميت و علائم حياتي

شرايط مكاني و كيفي اتاقهاي خصوصي

 • تخت خواب بزرگ يا كوچك بنا به سن كودك و درخواست والدين
 • زنگ احضار و اضطراري بالاي هر تخت
 • تلويزيون
 • تلفن
 • يخچال
 • كمد وسايل شخصي
 • سرويس بهداشتي
 • صندلي چرمي در كنار تخت
 • كاناپه تخت خواب شو جهت استراحت همراه بيمار

اتاق ايزوله

همچنين بخش اطفال داراي يك اتاق ايزوله در قسمت انتهاي راهروي بخش دست چپ مي باشد (267) كه بيماران عفوني بنابر درخواست پزشك در اتاق ايزوله بستري مي شوند ، اتاق ايزوله داراي دو درب ورودي يكي در قسمت راست جهت رفت و آمد بيمار و والدين و درب سمت چپ محل ورود پرسنل و پزشك مي باشد بعد ورودي درب سمت چپ يك راهروي مربع شكل وجود دارد در محل راهرو دستشويي جهت شستن دستها قبل از تماس با بيمار ، گان استريل، ماسك دستكش جهت استفاده در تماس با بيمار ايزوله وجود دارد رعايت نكات ايزولاسيون در تماس با بيمار به پرسنل آموزش داده شد و همراهان بيمار را نيز آموزش مي دهيم پس از تعيين نوع ايزوله بيمار توسط پزشك كارت ايزوله مورد نظر بالاي سر بيمار قرار داده مي شود ( ايزوله تماسي - معكوس - تنفسي و ...... )

روتين بيماران در سرويس پزشكان داخلي اطفال :

پس از پذيرش بيمار با پزشك معالج تماس گرفته طبق دستور ايشان IV Line  فيكس كرده آزمايش خون ارسال شده و بيمار را طبق دستور تحت نظر قرار مي دهيم .

روتين بيماران بستري در سرويس پزشكان ENT اطفال  :

پس از پذيرش بيمار در بخش با پزشك معالج تماس گرفته مي شود و از ايشان ساعت عمل و دستورات قبل از عمل را سؤال مي كنيم چنانچه بيمار آزمايش خون يا IV Line نياز دارد ارسال مي كنيم ساعت NPO شدن بيمار را  مي پرسيم در مورد اهميت NPO  بودن به بيمار توضيح مي دهيم و لباس اتاق عمل ، گان به بيمار پوشانده برگه اطلاع به OR را به اتاق عمل مي فرستيم در اين فاصله با پزشك بيهوشي جهت OK عمل تماس مي گيريم بيمار توسط پزشك بيهوشي ويزيت مي شود چنانچه بيمار تب دار بود يا سرفه داشت حتماً به پزشك بيهوشي و پزشك جراح اطلاع مي دهيم .

روتين پزشكان جراحي قلب اطفال :

پس از پذيرش بيمار در بخش با پزشك معالج تماس گرفته و با اطلاع از قد و وزن بيمار در مورد نوع عمل، ساعت عمل پزشك كاديولوژيست ، پزشك بيهوشي ، تعداد رزروهاي خون پكسل پلاكت FFP از پزشك معالج سؤال مي كنيم . از والدين بيمار رضايت High Risk گرفته اطلاع به OR اطلاع به ICU OH داده  و OK مالي فرستاده مي شود. CXR و ECG انجام شده ساعت NPO بيمار از پزشك بيهوشي پرسيده مي شود اهميت NPO بودن را به بيمار توضيح مي دهيم صبح روز عمل بيمار گان پوشيده آماده و به OR اعزام مي گردد . در مقايسه با بيماران جراحي كاردكس و برگه علائم حياتي بيمار توسط پرستار پس از تحويل بيمار  به OR به بخش ICU OH تحويل مي گردد و بيماران قلبي پس از OR به ICU OH فرستاده مي شوند.

سهامداران بخش اطفال :

 • دکتر كريم صالحپور اسكوئي 
 • دکتر ابوالحسن بيدار مغز
 • دکتر محمد رحماني
 • دکتر علي رباني (اطفال)
 • دکترابوالحسن غني پور
 • دکتر محمد امين بيدختي