بخش اورژانس

اين بخش دسترسی سریع و آسان به واحدهای پاراکلینیک شامل : آزمایشگاه ، رادیولوژی ، آندوسکوپی و دیالیز دارد . واحد پذیرش اورژانس ، امکان پذیرش سریع بیماران اورژانسی را فراهم می کند . این بخش داراي قسمتهاي ترياژ و سطح بندی بیماران ، اتاقهاي معاينه اطفال و بزرگسال ، اتاق تزريقات و پانسمان ، گچ گیری ، اتاق تحت نظر آقايان و تحت نظر خانم ها و اتاق عمل مجهز براي موارد اورژانسي ، اتاق ایزوله عفونی و اتاق ایزوله روانپزشکی مي باشد . پزشكان مقيم (عمومي ، متخصص اورژانس  ، متخصص داخلي ، پزشك متخصص اطفال و نوزادان ، پزشك متخصص قلب ) بصورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به بيماران مي باشند . و در صورت نیاز به سایر تخصصها ، از طریق تماس با پزشکان آنکال و حضور آنها بر بالین بیمار ،ویزیت انجام می شود . امکان دسترسی به آمبولانس بصورت 24ساعته وجود دارد . هماهنگی آمبولانس بعهده دفتر پرستاری می باشد .

اورژانس بيمارستان لاله :

شامل واحد ترياژ - تمام بيماران در بدو ورود به واحد ترياژ مراجعه و بر اساس مشكل بيمار سطح بندي مي شوند و سپس توسط پزشك اورژانس معاينه و اگر نياز به بررسي بيتر داشته باشند كه بيمارستان پزشكان ميم و متخصص هاي طب اورژانس –  زنان-اطفال  -  بيهوشي  -  قلب ويزيت و معاينه مي شوند . ( خصوصا شيفت شب )

1- تزريقات

2- اتاق احيا

3- اتاق هاي تحت نظر

4- اتاق هاي معاينه اطفال

5- اتاق معاينه بزرگسالان

در  24 ساعت شبانه روز فعال مي باشند وبراي كليه بيماران با ارائه نسخه پزشك ( حتي پزشكان خارج از بيمارستان ) خدمات ارائه مي شود .

اتاق احياء ( CPR ) :

براي بيماراني كه  نياز به احيا قلبي – ريوي دارند گروه احياء در كمتر از 1 دقيقه بر بالين بيمار حاضر مي شوند .

تحت نظر :

در اين قسمت بيماراني كه نياز به اقدامات درماني دارند  بستري مي شوند تا در اسرع وقت وضعيت بيمار تعيين تكليف شود .

1- گروهي از بيماران كه به دلايل مختلف از جمله مشكلات گوارشي ( اسهال و اسفراغ و ... ) تحت نظر قرار مي گيرند و دارو درماني و سرم تراپي و ساير اقداما مربوطه و مورد نياز انجام ميگيرد و بيمار از اورژانس مرخص مي شود .

2- گروهي از بيماران كه طبق تشخيص پزشك معالج نياز به بستري در بخش ها دارند در اورژانس تحت نظر قرار مي گيرند و به بخش مربوطه منتقل ميشوند . نياز به ذكر است كه درصورتي كه به بيمارستان مراجعه كنيد داشتن كد ملي الزامي مي باشد .

مسموميت در كودكان 

  •  دكتر احمد قوچاني خراساني
  • متخصص طب اور‍ژانس
  • فلوشيپ سم شناسي باليني و مسموميت ها

كودكان از گروه هاي حساس و پر خطر در ارتباط با داروها هستند . بعضي از دارو ها حتي مصرف يك عدد آنها  مي تواند كشنده باشد.بنابراين در ارتباط با كودكان در درجه اول بايد مواظب باشيم از دسترسي به داروها پيشگيري كامل شود و در درجه دوم اگر كودكي به طور اتفاقي با دارويي در تماس قرار گرفت بايد بدانيم چه اقداماتي را در دقايق اوليه انجام بدهيم .

پيشگيري از دسترسي كودكان به دارو :

  1. عدم استفاده داروها در شيشه ها و بسته هاي ديگر داروها به عنوان مثال بارها مشاهده شده است فرد شربت متادون را در شيشه استامينوفن در يخچال نگهداري كرده است و خانواده به اشتباه از اين دارو به جاي استامينوفن استفاده كرده اند و باعث مرگ و مير و عوارض غير قابل برگشت در كودك شده است .
  2. عدم استفاده از سموم افت كش سوسك كش در شيشه هاي دارويي كه اين مورد نيز بارها متاسفانه باعث شده است به اشتباه در كودكان استفاده شود و خطرات مرگ و مير داشته است .
  3. نصب قفسه هاي دارويي در مكان هايي كه كودكان نتوانند به آن دسترسي داشته باشند .
  4. سموم خميري افت كش ها مرگ موش ها نفتالين و موارد مشابه به علت ظاهر جذاب و رنگي مي تواند مورد توجه كودكان قرار گيرد. لذا بايستي دقت شود به هيچ وجه در دسترس كودكان قرار نگيرند .
  5. در صورتي كه كودك به طور اتفاقي از داروي اشتباهي استفاده كرد( بلع  دادن شربت اشتباه و... ) در درجه اول بايستي در كنار حفظ خونسردي بلافاصله با اور‍‍‍ژانس پيش بيمارستاني 115 تماس گرفته و شرايط كودك اطلاع داده شود .
  6. كودك را وادار به استفراغ نكنيد چرا كه بعضي داروها خطر سميت ريوي بالاتري دارند و يا ممكن است به دنبال مصرف دارو كودك دچار كاهش سطح هوشياري شود و ...
  7. كودك را بلافاصله به مركز درماني انتقال دهيد و از دادن غذا و خوراكي ها بعد از مسموميت خودداري بفرماييد .