بخش جراحی قلب

استراكچر بخش جراحي قلب

بخش جراحي قلب شامل 18 اتاق با 26 تخت است كه شامل 10 اتاق يك تخته با امكانات خصوصي و 8 اتاق دو تخته مي باشد كه دو اتاق خصوصي اين بخش جهت بيماران ايزوله مورد استفاده مي باشد . اتاق هاي خصوصي به ترتيب از شماره ( 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 429 - 430 - 431- 432 - 433 ) و اتاقهاي دو تخته از شماره ( 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 ) مي باشد .

بخش جراحي قلب داراي يك استيشن پرستاري ، يك اتاق پانسمان ، يك تريتمنت ، و يك اتاق Rest ، و دو اتاق كار كثيف و تي شورخانه و يك رختكن و سرويس بهداشتي مخصوص پرسنل مي باشد . 

اتاقهاي بيماران بخش : مجهز به يك سرويس بهداشتي و حمام هستند و بالاي هر تخت بيمار ساكشن سانترال و اكسيژن سانترال و زنگ مخصوص بيمار و يك پايه سرم متصل به تخت و ميز غذا در قسمت انتهايي هر تخت و يك لاكر يا همان كمد كوچك مخصوص بيمار وجود دارد و يك كمد بزرگ ديواري جهت وسايل بيماران و همچنين در كنار هر تخت يك صندلي تختخوابشو جهت استفاده همراهان بيمار وجود دارد و دو سطل زباله عفوني و غير عفوني در هر اتاق وجود دارد .

اتاق پانسمان : اين اتاق مخصوص پانسمانهاي بيماراني كه جراحي قلب باز شده اند و يا به نحوي نياز به پانسمان دارند مي باشد و تجهيزات اين اتاق شامل يك تخت و ساكشن پرتابل و اكسيژن پرتابل و يك پرفيوز / و يك ترالي مخصوص پانسمان كه مجهز به بيكس گاز استريل و وسايل بانداژ و بتادين و ست پانسمان مي باشد علاوه بر اينها درقفسه بزرگي ست هاي آماده و سيني هاي آماده مهيا شده كه از جمله آنها ست كت دان – ست LP – ست CVP 

ست پانسمان – سيني سونداژ – سيني NGTUP و سني دهانشويه و دو لگن استريل مي باشد يك پاراوان هم در اين اتاق موجود مي باشد و همچنين دو سطل زباله هاي عفوني و غير عفوني در اتاق پانسمان موجود مي باشد و يك سينك دستشويي جهت رعايت بهداشت موجود مي باشد .

پرسنل بخش جراحي قلب :

پرسنل بخش جراحي قلب شامل يك سرپرستار و يك Staff و همچنين در زير مجموعه آنها 15 پرستار و 9 كمك بهيار و 6 پرسنل خدمات مشغول فعاليت در بخش مي باشند. دو پرسنل بصورت فيكس صبح و دو پرسنل بصورت Long Off و دو مسئول شيفت بصورت ثابت وجود دارند در هر شيفت عصر 4 پرستار كه 3 پرستار باليني و يك مسئول شيفت فعاليت مي كنند و در شيفت شب هم به همين منوال و علاوه بر پرستاران در شيفت عصر 3 كمك بهيار و همچنين شب 2 كمك بهيار و 1 خدمات آقا مشغول به فعاليت هستند و در شيفت صبح سرپرستار و Staff و 3 پرستار باليني و يك منشي و 3 كمك بهيار و 2 خدمات فعاليت مي كنند و در صورت بروز مشكل براي هر يك از پرسنل جايگزين مشخص مي شود.

پزشكان بخش جراحي قلب شامل :

A ) جراحان : به ترتيب حروف الفبا : دكتر علي اصغر بلوريان

      دكتر سيد احمد حسنتاش

       دكتر محمد حسين ماندگار

       دكتر سيد محمد محمود مجيدي تهراني

B ) متخصصين داخلي قلب و عروق : به ترتيب حروف الفبا  : دكتر محمد اباذري

      دكتر يداله رستگاري

      دكتر سيد هاشم سزاوار

       دكتر افشين غفرانيها

      دكتر مسعود قاسمي

      دكتر محمد حسني

      دكتر سينامرادمند

      دكتر يعقوب پور شريف

       دكتر هادي فدوي

      دكتر رضا كيا

      دكتر اميرعلي مهربانفر

C  )  پزشكان مشاوره :

داخلي : عفوني – غدد- چشم پزشكي – زنان – روانپزشكي – مغز و اعصاب – ENT – فيزيوتراپي – بيهوشي – ريه

جراحي : مغز و اعصاب – عروق – عمومي – ارتوپدي- زنان

سرپرستار :  سميرا حاجي زاده             داخلي بخش : 2492 - 2493

روتين بخش جراحي قلب در مورد بيماران پست آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي :

 1. بيماراني كه در بخش كت لب آنژيوگرافي مي شوند توسط پرستار بخش جراحي قلب و يك كمك بهيار با تخت ( برانكارد ) به بخش منتقل مي شود و در صورتي كه آنژيوگرافي از راه فمورال بوده باشد پس از قرار دادن كيسه شن در بخش كت لب پس از خروج دسيله به بيمار توصيه اكيد مي شود كه به هيچ عنوان پاي خود را خم نكند در غير اينصورت خونريزي خواهد كرد و از پرستار مربوطه در بخش كت لب گزارش و ريپورت (نتيجه) آنژيوگرافي گرفته مي شود ( بطور مثال بيمار : Medical Followup يا كانديد CABG يا كانديد آنژيوپلاستي مي باشد ) و همچنين CD و ريپورت آنژيوگرافي تحويل بيمار مي شود.
 2. پس از انتقال بيمار به بخش توصيه هاي اكيد در مورد خم نكردن پاي بيمار داده مي شود علائم حياتي مرتباً چك ميشود و محل خروج دسيله از نظر خونريزي و هماتوم چك مي شود كيسه شن روي محل باقي مي ماند و نبض دو پا چك مي شود.
 3. كيسه شن روي فمور به مدت 6 ساعت باقي مي ماند و پس از كنترل محل در صورت نداشتن خونريزي برداشته مي شود بيمار پس از آنژيوگرافي پس از ورود به بخش بعد از 2 ساعت اجازه دارد غذا بخورد و همچنين پس از ورود به بخش نوارقلب گرفته مي شود .
 4. در مورد بيماراني كه از راه راديال آنژيوگرافي شده اند دستبندي از جنس پلاستيكي با نامTR بند در محل راديال در كت لب بسته مي شود كه پر از هوا مي باشد TR بند بيمار را از زمان ورود به بخش پس از آنژيو بعد از 2 ساعت توسط پرستار باليني توسط سرنگ مخصوص شروع به كم كردن هواي دستبند مي كند و سپس هر يك ساعت اين كار را انجام مي دهد و پس از چك و نداشتن خونريزي آن را از دست باز مي كند. و در صورت داشتن خونريزي همان مقدار هوايي كه خارج شده دوباره بازگردانده مي شود در مورد بيماران راديال پس از آنژيوگرافي تقريباً 30 دقيقه پس از ورود به بخش مي توانند غذا بخورند و به آنها توصيه مي شود به هيچ عنوان مچ خود را خم نكرده و به آن فشار نياورند .
 5. بيماراني كه در بخش كت لب آنژيوپلاستي مي شوند با دسيله موجود در فمور به يكي از دو بخش پست كت يا CCU منتقل      مي شوند تا تحت مانيتورينگ قرار گيرند كه پرستار باليني بخش جراحي قلب موظف است بيمار را از كت لب گرفته و توسط كمك بهيار به بخش مربوطه انتقال دهد و بيماري كه از كت لب تحويل گرفته مي شود همانجا توسط پرستار بخش كنترل نبض روي پا در مورد فمور و نبض دست ( در مورد آنژيوگرافي از راه راديال ) چك مي شود و از نظر خونريزي نيز چك مي شود .
 6. بيماران آنژيوپلاستي معمولاً پس از 24 ساعت به بخش جراحي قلب باز مي گردند و در صورت نداشتن مشكل 24 ساعت ديگر در بخش جراحي قلب تحت نظر هستند و سپس توسط پزشك معالج مرخص مي شوند.

روتين بخش جراحي قلب در مورد بيماران قبل از جراحي ، CABG و دريچه اي :

 1. ارسال آزمايشات روتين و ماركر شامل :

(ESR -PT- PIT- BT- CT- CRP- U/A- CPK MB- LDH- Trop- BillT,D - Albumin- CBC- VLDL - Uric Acid- Mg- P- Ca- AST- ALT- ALK.P- CPK- ESR - Chol- TG- K- Na- Cr- BUN- FBS)

و ماركرها شامل (HCV- HIV- HBS) مي باشد.

 1. نوار قلب
 2. رزرو پكسل و پلاكت و FFP ( به ترتيب 8 واحد – 10 واحد – 10 واحد ) تا حداقل از هر كدام 4 واحد آماده داشته باشيم
 3. دادن برگه OK مالي به همراه بيمار و ارسال برگه اطلاع به OR به اتاق عمل و ارسال برگه اطلاع به OH به بخش ICU OH
 4. انجام گرافي قفسه سينه
 5. گرفتن رضايت نامه عمل از بيمار و همراهان درجه يك
 6. شيو كامل بدن
 7. درست كردن پرونده مخصوص عمل قلب
 8. ضميمه كردن CD و ريپورت آنژيوگرافي
 9. انجام اكو يا اكومري و سونو گرافي داپلر كاروتيد بخصوص سن بالاي 60 در صورت دستور پزشك
 10. انجام مشاوره ها با توجه به مشكلات بيمار و OK دكتر معالج بيمار بطور مثال( مشاوره غدد جهت ديابت و مشاوره ريه جهت بيماران ريوي )
 11. انجام مشاوره بيهوشي قلب
 12. قطع آسپرين و پلاويكس  ( آسپرين 5 روز قبل از عمل – پلاويكس يك هفته قبل از عمل)
 13. قطع هپارين يك دوز قبل از عمل جراحي
 14. داشتن IV Line دست راست
 15. در مورد بيماران دريچه اي در صورت مشكل دندان با دستور پزشك معالج انجام مشاوره دندانپزشكي
 16. در صورتي كه بيماران دريچه اي مصرف وارفارين دارند قطع وارفارين و شروع هپارين يا آمپول  clexan با دستور پزشك
 17. NPO بودن بيمار 8 ساعت قبل از عمل

   

     روتين بخش جراحي قلب در مورد بيماران پس از عمل جراحي قلب :

 1. بيماراني كه جراحي قلب مي شوند از اتاق عمل به بخش ICU OH تحويل داده مي شوند و پس از 48 ساعت معمولاً پس از خروج درن توسط پرستار ICU به بخش جراحي قلب تحويل داده مي شود .

بيمار جراحي قلبي كه وارد بخش مي شود توسط نرس باليني چك مي شود از جمله كنترل علائم حياتي ، كنترل آمفيزم ، كنترل IV Line ، كنترل سوختگي هاي ناشي از كوتر در اتاق عمل ، كنترل هوشياري بيمار ، كنترل ادرار و دفع بيمار و همچنين كنترل محل عمل از جهت خونريزي و يا ترشح غير طبيعي

 1. بيمار CABG يا دريچه اي پس از جراحي به مدت 48 ساعت كنترل Intack Output دارد و 2 روز پس از خروج درن حمام    مي شود و سيم پيس بيمار طبق دستور پزشك خارج مي شود ECG روزانه انجام مي شود پانسمان روزانه توسط پرستار باليني انجام مي شود.
 2. انجام آزمايشات روتين بعد از جراحي (…..,PT,Cr-BUN- K- Na- FBS)
 3. انجام گرافي قفسه سينه معمولاً يك روز پس از انتقال بيمار به بخش
 4. فيزيوتراپي روزانه و استفاده از اسپيرومتري
 5. تشويق بيمار به راه رفتن و تغذيه مناسب

تجهیزات اختصاصی بخش جراحي قلب و دستورالعمل کار با دستگاه :   

 1. دستگاه پروفيوز : كه جهت داروهاي تزريقي كه بايد بيمار بصورت دريپ بگيرد با تنظيم قطره بصورت ديجيتالي استفاده مي شود.      ( مارك   JMS مدل SP-500 )
 2. پمپ سرنگ: جهت تنظيم قطرات سرم كه در بخش جراحي قلب براي انفوزيون خون استفاده مي شود (ماركJMS  )
 3. دستگاه پالس اكسي متري : كه جهت دستيابي به  O2 Sat و  PR بيمار با يك رابط انگشتي و يك مانيتور كوچك در دسترس است.   ( مارك Oxypleth )
 4. ساكش پرتابل : جهت ساكشن ترشحات بيمار كه متحرك مي باشد در دسترس است (مارك Tecno )
 5. دستگاه DC شوك : يكي از تجهيزات ضروري بر روي ترالي كد مي باشد كه جهت اعمال شوك توسط پدل هاي مخصوص در بيماران استفاده مي شد و غير از دادن شوك توانايي هاي ديگري همچون مانيتورينگ و Syncoroniz  و .... هم دارد ( مارك Welch Allyn مدل PLC 30  )
 6. دستگاه نوار قلب : كه جهت گرفتن نوار اكو كارديوگرام از بيمار در بخش در دسترس است كه پرمصرف ترين تجهيزات بخش محسوب مي شود ( مارك Schiller مدل AT-1 )
 7. دستگاه پيس : دستگاه پرتابلي است كه جهت بيماران پس از عمل جراحي قلب كه سيم پيس ميكر دارند در صورت نياز           استفاده مي شود.
 8. بخور گرم : جهت مرطوب نگه داشتن محيط اتاق بيمار مورد استفاده مي باشد ( مارك  Vaporizer )
 9. بخور سرد : جهت مرطوب نگه داشتن محيط اتاق بيمار مورد استفاده مي باشد ( مارك  Osen )
 10. دستگاه Nurse Call  : كه در استيشن پرستاري قرار دارد و از اين طريق بصورت پيجر با زنگي كه در اتاق بيمار مي باشد پرستار از نياز بيماران مطلع مي شود ( مارك Cr 104NCS )
 11. كپسول اكسيژن
 12. ترازوي باسكول
 13. ويلچر – برانكارد
 14.  ترالي كد :

ترالي مخصوص جهت بيمار اني كه به هر علتي دچار ارست يا ايست تنفسي و قلبي مي شوند مي باشد و مجهز به داروهاي ضروري ، سرنگ ها و سرسوزن و ست سرم و لوله معده و ويالهاي Kacl ، دكستروز و همچنين لارنگوسكوپ ،  آمبوبگ و سوند فولي و نلاتون و سرم ها و همچنين ست پانسمان و گاز استريل ،  قيچي استريل ، دستكش استريل ، پنبه الكل ، بتادين و پد پيس ميكر و پنس مگيل و زبانگير و چراغ قوه و باطري و رابط آمبوبگ مي باشد و داروهاي ترالي كد به ترتيب شامل : آمپول آدرنالين ، آتروپين ، دوپامين ، دوبوتامين ، آميو دارون ، ليدوكائين ،آدنوزين ، آمپول و پرل TNG ، هپارين ، وراپاميل ، ايندرال ، ديگوكسين ، لازيكس ، نالوكسان ، ميدازولام ، ديازپام ، فني توئين ،  فنوباريتال ،  هالوپريدول ،كلسيم گلوكونات ، هيدروكوتيزون ، رانيتيدين ، پلازيل ، قرص ASA ، سولفات منيزيم ، ويال دكستروز 20 و 50  ، ويال سديم بيكربنات ، ويال سديم كلرايد ، اسپرس سالبوتامول ، دگزا متازون )