بخش جراحي 3 (جراحي عمومي)

بیمارانی که کاندید جراحیهای عمومی می باشند ، با مراجعه به این بخش و انجام کارهای اولیه ، به اتاق عمل منتقل شده و پس از انجام جراحی مجددا در این بخش تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند .

معرفي بخش :

بخش جراحي 3 بيمارستان لاله واقع در طبقه سوم مي باشد داراي 32 تخت فعال مي باشد كه 12 اتاق خصوصي و 10 اتاق 2 نفره دارد .

يك اتاق استراحت ، يك انبار ، رختكن ، 2 اتاق كار كثيف ، 2 Station پرستاري ، 2 تريتمنت و يك اتاق پانسمان دارد ، استيشن پرستاري در وسط بخش مي باشد .

در هر اتاق خصوصي يك كاناپه در دو اتاق دو نفره 2 صندلي تختخوابشو جهت همراهان بيماران وجود دارد . در راهرو برد آموزشي وجود دارد كه  كنفرانسهاي درون بخشي و آموزش در روي آن نصب مي شود .

سرپرستار : خانم فرخزاديان            تلفن داخلي : 2360 - 2361

روتينهاي عملهاي جراحي در بخش جراحي 3

توده سينه :

رايج ترين و شايعترين جراحي در بخش جراحي 3 توده سينه و رزكسيون زير بغل مي باشد كه مددجو بايد ناشتا باشد و در بخش نيم ساعت قبل جراحي،  سينه و زير بغل Shave مي شود آزمايشات روتين بخش شامل FBS ، CBC،  Na ، k ، pt ، ptt و Bun و cr انجام مي شود اگر مددجو بالاي 45 سال باشد حتماً بايد مشاوره قلب نيز انجام شود بعد عمل نيز نگهداري درنهاي هموواگ خيلي مهم است .

توده ريه :

معمولاً مددجو از روز قبل يا صبح روز عمل بستري مي شود هميشه دو واحد بيشتر خون رزرو مي شود آزمايشات روتين انجام    مي شود در بعضي موارد رزرو تخت در بخش ويژه انجام مي شود قبل از عمل اسپيرومتري ( PFT ) انجام مي شود آنتي بيوتيك و سرم نيز شروع مي شود نيم ساعت قبل عمل Shave كامل قفسه سينه و زير بغل و تا ناف ( شكم ) انجام مي شود بعد از عمل نگهداري از چست باتل مددجو مهم است و توجه به وجود

تيروئيد :

حتماً براي مددجو رزرو خون صورت مي گيرد طبق معمول آزمايشات روتين و اگر لازم بود مشاوره قلب انجام مي شود و در آقايان حتماً Shave ناحيه گردن صورت مي گيرد بعد از عمل نيز حتماً ست تراكئوستومي تا 24 ساعت بالاي سر بيمار قرار مي گيرد و آمپول كلسيم معمولاً 8 ساعت پس از عمل يا فرداي صبح عمل حتماً چك PCa صورت مي گيرد نگهداري از درنهاي هموواگ خيلي مهم است زير سر مددجو در ساعات اوليه پس از عمل 30 درجه اولويت است و O2 (2-3) مي گيرد .

سنگ كيسه صفرا :

در اين جراحي مددجو اگر لاپاراتومي شده باشد تا 24 ساعت NPO مي ماند ولي اگر لاپاراسكوپي شده باشد فردا صبح عمل مايعات شروع م يشود در بعضي از جراحيهايي كه مددجو لاپاراتومي يا حتي لاپاراسكوپي مي شود براي خارج شدن ترشحات درن متصل به Bag گذاشته مي شود كه ترشحات معمولاً به صورت دقيق چارت مي شود .

آنورسيم آئورت و باي پس شريان فمورال :

معمولاً مددجو از روز قبل بستري مي شود شب Shave و حمام مي شود ،  NPO مي شود ، Shave كامل شكم و تا زانوها انجام مي شود رزرو خون انجام مي شود و مشاوره قلب صورت ميگيرد و تخت ICU حتماً رزرو مي شود .

 • لوكون :
 • مددجو حتماً روز قبل عمل بستري مي شود زيرا بايد پرپ روده انجام شود بدين صورت كه روز قبل عمل رژيم مايعات صاف شده بايد باشد و از ظهر روز قبل عمل بايد پودر پيدرولاكس داده شود تا Clear شدن مدفوع و همچنين آنتي بيوتيك براي مددجو شروع مي شود همينطور 2 يا 3 نوبت انما نيز داده مي شود رزرو خون صورت مي گيرد و بنابر سن مددجو مشاوره قلب نيز صورت مي گيرد.

پروستات :

در جراحي پروستات نيز رزرو خون صورت مي گيرد كه 100% رزرو خون انجام مي شود Shave مددجو نيم ساعت قبل عمل صورت مي گيرد بعد از جراحي مددجو حتماً f/c سه راه دارد كه از يك را سرم شستشو وصل است و در بعضي مواقع هم سوند سيستوستومي كه روي مثانه تعبيه مي شود همراه است كه نگهداري از اين سوند خيلي مهم است و همينطور تا Clear شدن ادرار بايد سرم شستشو دائماً در جريان باشد همچنين Hb مددجو حتماً بعد از جراحي مجدداً بايد چك شود.

هموروئيد :

در اين جراحي مهم اين است كه انتهاي روده بزرگ (ركتوم) تميز باشد به همين دليل به محض بستري شدن مددجو معمولاً شياف بيزاكوديل داده مي شود ، اينها داده مي شود مددجو قبل عمل حتماً Shave مي شود .

سينوس پايلونيدال :

اين جراحي بيشتر در افراد جوان صورت مي گيرد. Shave كامل قبل عمل صورت مي گيرد مشاوره بيهوشي صورت مي گيرد در اين بيماران نگهداري از محل جراحي خيلي مهم است براي كنترل كردن محل عفونت .

آمادگيهاي پيش از عمل در بخش جراحي 3 :

آمادگي جهت آندوسكوپي

 1. بيمار ناشتا باشد
 2. با بخش آندوسكوپي هماهنگ شود و گان پوشيده شود .

آمادگي كولونوسكوپي دكتر درياني

 1. از يك روز قبل رژيم مايعات صاف شده .
 2. عصر روز قبل از كولونوسكوپي ساعت 4 بعداز ظهر دو بسته پودر پلي اتيلن گليكول در دو ليتر آب حل شود و هر يك ربع يك ليوان ميل شود .
 3. صبح روز كولونوسكوپي 3 بسته پودر را در 3 ليتر آب حل شده و هر يك ربع يك ليوان ميل شود .

آمادگي بيماران جهت EEG

 1. سر بايستي كاملاً تميز شسته شود .
 2. با بخش EEG هماهنگ شود .

آمادگي جهت آنژيوگرافي كرونر كاروتيد اندام تحتاني

 1. رضايت كتبي آنژيوگرافي گرفته مي شود.
 2. آزمايشات روتين (PTT- PT- CBC- K- Na- Cr- FBS- HIV- HBS- HCV) چك مي شود .
 3. به منظور پيشگيري از آسپيراسيون از 6 ساعت قبل NPO باشد .
 4. اگر بيمار داروي ضد انعقاد مصرف مي كند بايد 48 ساعت قبل دارو قطع و در صورت لزوم داروهاي ضد انعقاد تزريقي مثل هپارين جايگزين گردد .
 5. منطقه ورود شيت از ناف تا پايين كشاله ران شيو گردد .
 6. از بيمار يك IV Line با آنژيوكت سبز گرفته مي شود و سرم تراپي شروع مي شود .

آمادگيها قبل از آنژيوگرافي

 1.  
 2. كنترل PTT- PT طبق دستور
 3. دست چپ
 4. تزريق 2/1  پرومتازين IM و 2/1  ديازپام
 5. شيو از زير ناف تا بالاي زانو
 6. هپارين و ورافارين دو روز قبل قطع شود.
 7. مالي
 8. كيسه شن

مراقبتهاي بعد از آنژيوگرافي

 1. تا 2 ساعت
 2. تا 24 ساعت
 3. كيسه شن تا 6 ساعت
 4. كنترل خونريزي و نبض و رنگ پا

آمادگي كولونوسكوپي دكتر موسوي

 1. از يك روز قبل رژيم مايعات صاف شده باشد .
 2. 4 بسته پور ( هر بسته در يك ليتر آب حل شود ) 2 ليتر ساعت 4 بعد از ظهر و 2 ليتر ساعت 6 شب ميل شود .

حتماً بيمار آمادگي كامل از نظر پاك شدن روده ها داشته باشد.

آمادگي جهت ER cp

 1. بيمار ناشتا باشد
 2. بيمار گان بپوشد .
 3. حتماً رگ از دست راست گرفته شود و سرم داشته باشد .
 4. پرل TNG   قبل از اينكه بسيار جهت ENCP فرستاده شود .

آمادگي جهت تزانزيت روده

 1. روز قبل از گرافي داروهاي معده ميل نشود .
 2. صبح روز گرافي ساعت 8 صبح ناشتا همراه 3 بسته پودر سولفات باريم مراجعه شود . ( از ساعت 12 شب به بعد چيزي خورد نشود )

نحوه پذيرش ، انتقال ، ترخيص :

بيمار به دو طريق از بيمارستان پذيرش مي شود :

 1. پذيرش مستقيم
 2. پذيرش از طريق اورژانس

بيماراني كه پذيرش مستقيم مي شوند ابتدا در قسمت پذيرش تشكيل پرونده مي دهد و سپس در بخش ادميت شده و به پزشك اطلاع داده شده و دستورات پزشك كه شامل آزمايش روتين و مشاوره قلب و غيره مي باشد انجام داده مي شود و اگر بيمار به اتاق عمل برود اطلاع به OR داده مي شود . بيماراني كه از اورژانس پذيرش مي شوند توسط نرس اورژانس به بخش تحويل داده مي شوند و دستورات پزشك اورژانس با پزشك بيمار چك شده و اجرا مي شوند .

پذيرش بيمار در بخش طبق اصولي انجام مي شود.