بخش جراحی 4

بیمارانی که کاندید جراحیهای ارتوپدی و مغز و اعصاب می باشند،با مراجعه به این بخش و انجام کارهای اولیه،به اتاق عمل منتقل شده و پس از انجام جراحی مجددا در این بخش تحت مراقبت و ادامه درمان قرار می گیرند.

معرفي بخش:

 بخش جراحي 4 در طبقه سوم بيمارستان قرار دارد در اين طبقه بخش ICU A و ICU B جراحي 3 و جراحي 4 قرار دارد دسترسي به اين طبقه هم از طريق آسانسور و هم از طريق راه پله ميسر مي باشد بخش جراحي 4 داراي يك ورودي از انتهاي بخش بوده و به شكل H طراحي شده است تا دسترسي به تمام بيماران تا حد امكان به سهولت امكانپذير باشد .

Station پرستاري دقيقاً در مركز بخش قرار گرفته و فضاي لازم جهت انجام امور دفتري را دارد اين بخش داراي 9 اتاق دو تخته و 10 اتاق خصوصي و 2 اتاق تك تخته مخصوص واحد EEG مانيتورينگ است  و در كل 32 تخت فعال دارد . بيماراني كه نياز به عمل جراحي ارتوپدي و مغز و اعصاب دارند در اين بخش بستري مي شوند در صورت نياز به ساير تخصصها مشاوره با ديگر سرويسها برايشان درخواست مي شود.

رياست بخش : آقاي دكتر طهماسبي

سرپرستار : خانم صفري

تلفن داخلي : 2370 - 2371

اسامي متخصصين ارتوپدي مشغول در بخش عبارتست از :

آقاي دكتر طهماسبي ، آقاي دكتر پيرحسيني ، آقاي دكتر كلهر ، دكتر عرب پناهان ، دكتر نوري ،  دكتر صباغيان ، دكتر مرتضوي ، دكتر ديانت ، دكتر معتمدي ، دكتر مرداني ، دكتر زنوزي

اسامي متخصصين نرولوژي و نروسرجري :

آقايان دكتر خديوي ، دكتر برقعي ، دكتر حميدي ، دكتر منتظم ، دكتر كاظمي ، دكتر خان فخرايي ، دكتر طباطبايي ، دكتر پورمحموديان

در هر شيفت يك نفر از پرستاران وظيفه امورد دفتري مربوط به بيماران و در واقع مسئوليت شيفت را به عهده دارد . و حداقل 3 نفر در بخش مشغول به كار باليني مي باشند كه تعدادي كمك بهيار ( آقا و خانم )  نيز در هر شيفت وظايف مربوط به خود را انجام مي دهند .

شروع شيفت كاري صبح از ساعت 7 صبح تا 13

شروع شيفت عصر از ساعت 13 تا 19

شروع شيفت شب از ساعت 19 تا 7 صبح

اعمال جراحي كه در بخش جراحي 4 انجام مي شوند :

ترميم و جا اندازي انواع شكستگيها با متدهاي گوناگون نظير پين گذاري ، كونچي ، پيچ و پلاك ، فيكساسيون ، گچ گيري ، استئوترمي ، تعويض مفاصل هيپ و زانو ، هاگلوس ، والگوس ، ترميم ديسك و تنگي كانال نخاعي ، فيكساسيون مهره اي ، تخليه هماتوم ، برداشتن B.T ، تومورهاي مغزي كه تمام اين اعمال جراحي بسته به اينكه پزشك جراح چه كسي باشد به شيوه هاي گوناگون انجام مي شوند .

در عمل جراحي تعويض مفصل زانو :

كه عموماً اين جراحي در بخش توسط دكتر طهماسبي و دكتر صباغيان انجام مي شود .

  • زير زانوي جراحي شده خالي و زير ساق پا بالش گذاشته مي شود .
  • حتماً كيف يخ روي زانو به طور مرتب داشته باشد .
  • به دليل درد زياد در اين عمل مسكن ها دقيق اجرا مي گردد .

در عمل جراحي لگن :

كه عموماً توسط دكتر كلهر در بخش انجام مي شود پرستار و كمك بهياران در جابجايي مريض و گذاشتن لگن ادراري براي بيمار دقت زيادي داشته باشند و از سمت عمل نشده لگن داده شود كه پا چرخش داخلي و خارجي زيادي نداشته باشد و سبب در رفتن پروتز بيمار نشود .

عموماً بيماران ارتوپدي بعد از عمل و Stable شدن گرافي كنترل دارند كه بيمار با تخت به راديولوژي برده مي شود ( توسط كمك بهيار ) و گرافي انجام مي شود .

انتقال بيمار از اتاق عمل به بخش جراحي 4 :

پس از اتمام جراحي و هوشياري بيمار در ريكاوري ، طي تماس ريكاوري به بخش يك پرستار جهت تحويل گرفتن بيمار از OR به اتاق عمل مي رود بيمار از نظر هوشياري ، حسي و حركت و رنگ اندام جراحي شده ، خونريزي از ناحيه عمل چك مي شود آيا سوند فولي و درن دارد ؟ آيا آتل گچي ، بانداژ كشي دارد ؟ آيا در OR خون دريافت كرده است ؟ آيا پمپ مورفين يا ماركائين به بيمار متصل است ؟

گاهي اوقات بيماران بيهوشي عمومي مي گيرند و گاهي اوقات اسپاينال مي شوند و گاهي اوقات فقط IV Sedate مي شوند كه نوع بيهوشي دريافتي براي زمان PO شدن بيمار مهم مي باشد عموماً در بيماراني كه بيهوشي كامل دريافت نموده اند تا حداقل 4h و هوشياري كامل NPO هستند سپس با مايعات PO مي شوند و در صورت تحمل مايعات مي توانند رژيم معمولي داشته باشند در بيمارانيكه SP شده اند عموماً تا 2h , NPO هستند سپس PO  مي شوند و در IV Sedate بعد از هوشياري PO مي شوند.

بسته به وسعت جراحي بيمار ممكن است داراي يك يا دو عدد درن همو بگ باشد كه ممكن است خلاء باشند يا نباشند كه باز بستگي به جراح دارد ممكن است براي بيمار در OR سوند فولي گذاشته شود كه به بگ ادراري متصل باشد كه طبق دستور پزشك بعد از 1 يا 2 روز سوند فولي خارج مي شود و حتماً بعد از خارج شدن سوند بيمار بايد چك Void ( ادرار ) شود . درن بيمار بسته به نظر پزشك جراح دارد كه چند روز بايد بماند و در صورت دستور جراح درن بيمار خارج مي گردد و پانسمان مي شود در طول مدت بعد از عمل تا زمان ترخيص بيمار ممكن است آنتي بيوتيك تراپي، فيزيوتراپي شود . عموماً بيماران بعد از عمل CBR مي باشند و باز طبق دستور پزشك در روزهاي آينده OOB مي شوند كه ممكن است با فيزيوتراپ  OOB شوند يا با پرستار . فيزيوتراپي به صورت تنفسي و اندام مي باشد كه بسته به بيمار مربوطه انجام مي شود تسكين درد بيمار يك اقدام مهم در بخش جراحي ارتوپدي مي باشد گاهي اوقات در عملهاي وسيع بيماران پمپ مورفين يا ماركائين كه مداوماً در جريان است دارند و علاوه بر مخدر از شيافهاي مسكن و استامينوفن كدئين نيز استفاده مي شود و تمام اين كارها براي اين است كه بيمار بتواند دوران نقاهت بعد از عمل را طي نمايد بعد از گذشت 1 يا 2 روز و گاهي اوقات بيشتر بيمار با ويزيت نهايي و ارائه نسخه ترخيص مرخص شده و در صورت نياز به تداوم مراقبتها در منزل بروشورهاي آماده نيز به بيماران داده مي شود در مواردي بيماراني كه مدت طولاني مجبورند كه بعد از ترخيص در بستر باشند دارويي به نام كلگزان دريافت مي كنند كه اين آمپول ضد انعقاد بوده و در زمان بستري بودن بيمار در بيمارستان تزريق مي گردد كه در منزل نيز بايد حداقل تا 10 روز ادامه يابد در اين موارد در هنگام ترخيص آموزش كلگزان به اين دسته از بيماران توسط پرستار اجرا مي شود و دفترچه آموزش كلگزان كه در بخش موجود است دريافت مي كنند. معمولاً هنگام ترخيص پزشك تاريخ مراجعه بعدي بيمار به كلينيك يا مطب را يادآوري مي كند و در اين مدت بيمار با مصرف آنتي بيوتيكهاي خوراكي و مسكن هاي خوراكي مراحل بهبود را سپري مي نمايد .

در بخش جراحي 4 تعويض پانسمان يكي از كارهاي اساسي پرستاري مي باشد كه خيلي مهم است كه عموماً در طول شيفت صبح پانسمان بيماران تعويض مي گردد براي تعويض پانسمان ممكن است بسته به پانسمان اوليه كه جراح در OR انجام داده از ويبريل- باندكشي- باند ساده – گاز وازلينه – پانسمان استفاده گردد در هنگام بستن باند كشي بايد دقت نمود كه خيلي محكم بسته نشود چون ممكن است در اثر فشار خونرساني ناحيه مربوطه را مختل نمايد . گاهي اوقات با توجه به ترشحات ناحيه عمل در روز 2 يا 3 بار پانسمان تعويض مي شود كه پرستار به همراه كمك بهيار با ست پانسمان كامل اين كار را انجام مي دهد پرستار بايد ناحيه عمل را از نظر ترشح بررسي نمايد و در صورت مشاهده بوي نامطبوع و چرك و عفونت و ترشحات خيلي زياد پزشك معالج را آگاه نمايد تا اقدامات لازم اجرا شود. در جراحيهاي نروسرجري مردمكهاي بيمار- هوشياري بيمار و حس و حركت دستها و پاها به طور كامل چك مي شود اگر بيمار B.T ( تومور مغزي ) عمل كرده باشد در ناحيه سر داراي پانسمان مي باشد كه ممكن است سرجي فيكس سر داشته باشد و 1 عدد درن هموبگ داشته باشد در اين موار هوشياري بيمار مرتباً چك مي گردد .

بعد از تحويل گرفتن بيمار از OR تمامي گرافيهاي بيمار به همراه بيمار به بخش آورده مي شود و در باكس مخصوص بيمار قرار داده مي شود سپس پرستار و 2 كمك بهيار بيمار را روي تخت قرار مي دهند كمك بهياران بيمار را مرتب نموده كيسه ادرار و درن هموبگ اگر داشته باشد در جاي مناسب كنار تخت قرار داده مي شوند علائم حياتي بيمار هر يك ربع چك مي شود و در برگه بالاي سر بيمار چارت مي شود تا 1 ساعت براي بيمار طبق دستور پزشك در پرونده سرم گذاشته مي شود . اگر بيمار بايد CBR باشد كه عموماً بعد از عمل CBR مي باشند كارت CBR و NPO بالاي سر بيمار توسط كمك بهيار گذاشته مي شود به همراهان بيمار در مورد NPO ماندن بيمار توضيح داده مي شود اگر درد داشت شياف يا مسكن تزريقي طبق Order پزشك اجرا مي گردد . ميكروست جهت آنتي بيوتيك بالاي سر بيمار گذاشته مي شود اگر همراه بيمار نياز است كه در اتاق بيمار بماند حتماً كارت همراه بايد داشته باشد كه فرم دريافت كارت همراه داده مي شود تا جهت دريافت كارت به طبقه همكف مراجعه نمايد .