بخش EEG

در اين واحد پایش طولانی مدت فعالیتهای الکتریکی مغز(long term monitoring )،همراه با رفتار بالینی بیماران ثبت می گردد.

خدمات مراقبتي قابل ارائه شامل:

 1. طبقه بندی انواع صرع و تشخیص افتراقی حملات غیر صرعی از حملات واقعی .
 2. تشخیص دقیق بیمارانی که صرع بازتابی (reflex epilepsy )،صرعهای خود ایجادی(self-induced)دارند و بیمارانی که در شرایط خاص مثل محرومیت از خواب و مطالعه طولانی،دچار حمله صرعی می شوند.
 3. تعیین کانون صرع در بیمارانی که بعلت حملات صرعی مقاوم به دارو،کاندید جراحی هستند.

معرفي بخش EEG :

EEG ( نوار مغز) : واحد الكتروانسفالوگرافي بيمارستان لاله است كه از سال 1384 شروع به فعاليت نموده و پذيراي بيماران بسياري است از قبيل بيماران صرعي ،ضربه هاي مغزي ، استروك ، تومور مغزي و ... كه نيازمند بررسي الكتريكي مغز هستند .

اين واحد همه روزه از ساعت 7:30 لغايت 14:30 آماده ارائه خدمت به مراجعين مي باشد. كلينيك EEG اتاقي است به شماره 060 كه در قسمت شـرقي طبقه همكف ، در مجاورت كلينيك هاي ENT ، داندانپزشكي ، اكو و اديومتري واقع شده است

دو پزشك نورولوژيست به نام هاي آقايان دكترمحمود معتمدي و دكترحسين پورمحموديان در اين بخش فعاليت دارند برنامه حضور ايشان در كلينيك به شرح ذيل است :

 • آقاي دكترمحمود معتمدي روزهاي شنبه ساعت 16-13
 • آقاي دكترحسين پورمحموديان روزهاي شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ساعت 11-9

شايان ذكر است كه برنامه حضور پزشكان در LCD نصب شده در راهروي كلينيك شرقي روزانه در معرض ديد مراجعين قراردارد .

ليست آنكالي ماهيانه پزشكان جهت اطلاع در كلينيك موجود است .

تلفن : 6- 88369862 و 8-88571065

داخلي كلينيك نوار مغز: 2061

داخلي بخش ويدئو EEG مانيتورينگ :2363

نيروي انساني :

رئيس بخش نورولوژي : آقاي دكترمحمود معتمدي

سرپرستار : مرجان مجدي

ساعت كاري :

 • شيفت صبح از ساعت 7:30 لغايت 14:30
 • شيفت عصر از ساعت 13:00 لغايت 20:00
 • شيفت شب ازساعت 19:00 لغايت 7:00

علاوه بر آن در روزهاي تعطيل پرسنل به صورت آنكال مي باشند كه شماره تلفن آنها جهت تماس ضروري در بخش و دفتر پرستاري موجود مي باشد .

اين واحد شامل دوقسمت مجزا مي باشد :

 • كلينيك TCD-EEG(سونوگرافي داپلر عروق سرو گردن)
 • بخش Video EEG Monitoring

در كلينيك EEG دو پروسيجر TCD-EEG انجام مي شود .

در بخشV.E.M (ثبت همزمان نوار مغز و رفتار باليني بيمار) پايش طولاني مدت EEG صورت مي گيرد .

نكته :

1- گرفتن EEG در بيماران بي قرار كه همكاري ندارند بدون آمادگي قبلي امكان پذير نمي باشد .

2- جهت بيماراني كه هوشيار نيستند eyes open/close و تحريكات دردناك جهت ارزيابي واكنش بيمار توسط پرستار انجام مي شود .

3- دركودكان زير5 سال sleep EEG با آمادگي خاص طبق روش زير انجام مي گردد :

 • به همراه داشتن دستورپزشك مبني بر گرفتن EEG حين خواب .
 • آگاهي از وزن دقيق كودك
 • حتما كودك بايستي شب قبل بيدار بوده و اصلا نخوابد تا كاملا خسته باشد .
 • يك ساعت قبل از انجــام نوار مغــز سركودك بــايستي با شامپو كاملا شسته و تميز شود .
 • درصورتيكه كودك از شيشه شير يا پستانك استفاده مي كند حتما به همراه داشته باشيد .
 • به همراه نداشتن گوشواره و اشياء زينتي يا فلزي .
 • به همراه داشتن اسباب بازي جهت سرگرمي كودك.
 • قبل از گرفتن نوارمغز بدون دستورپزشك داروهاي ضد صرع را قطع نكنيد .
 • پس از مراجعه بيمار و پــذيرش وي از والدين كــودك رضايت انجام Sleep EEG گرفته مي شود سپس طبق دستور پزشك براساس وزن كودك شربت كلرال هيدرات داده مي شود و پس از به خواب رفتن كامل كودك EEG انجام مي گيرد . ريپورت EEG پس از گزارش توسط پزشك مربوطه در دونسخه چاپ شده كه يك نسخه تحويل بيمار يا بخش داده مي شـود و يك نسخه از آن بــه همراه شرح حال در زونكن دركلينيك نگهداري مي شود.