دیالیز

با بهره گیری از بهترین تجهیزات روز دنیا (دستگاه های دیالیز ) آماده خدمت رسانی به بیماران محترم می باشدساعت كاري بخش از ساعت 7:30 لغايت 19:30مي باشدو ارايه خدمات مراقبتي در شيفت شب بصورت آنكالي است . به استثناء بيماران بستري در بخشهاي ويژه كه دیالیز آنها به صورت پرتابل صورت مي پذيرد .

معرفی بخش :

بخش دياليز واقع در طبقه منفي يك بيمارستان لاله مي باشد كه داراي 4 تخت فعال و يك اتاق ايزوله كه داراي يك تخت و يك دستگاه جهت بيماران خاص است. يك رختكن و يك دستشويي مجزا جهت بيماران و يك عدد اتاق رست و دستشويي مخصوص پرسنل وجود دارد . استيشن در وسط بخش قرار دارد. و يك عدد تلوزيون و دستگاه DVD جهت استفاده بيماران در بخش موجود است . ترالي كد و ترالي داروهاي مورد نياز بخش و يك عدد يخچال دارويي و يك عدد يخچال مواد غذايي و بالاي سر هر تخت يك عدد مانومتر اكسيژن سانترال و ساكشن سانترال وجود دارد .

ساعت كاري بخش دياليز از 7:30 لغايت 14:30 ( شيفت صبح ) مي باشد . ارائه خدمات مراقبتي در شيفت عصر و شب بصورت برنامه آنكال مي باشد .

نحوه پذيرش :

بيمار در صورت سرپايي آمدن بايد اول توسط پزشك نفرولوژيست بيمارستان ويزيت شود و سپس با دستور كتبي پزشك به بخش دياليز مراجعه كند كه ابتدا بايد به پذيرش سرپايي رفته و بيمار پذيرش شود و برگه پذيرش به دياليز آورده شود و پرونده توسط منشي بخش تشكيل مي شود . ابتدا فرم پذيرش بيمار توسط پرستار تكميل مي شود. آزمايشات بيمار به خصوص آنتي ژن ها اگر از قبل دارد. در صورتي كه سه ماه از انجام آن نگذشته باشد از بيمار گرفته شود در غير اين صورت اين آزمايشات همراه با چك BUN ، Cr از بيمار قبل از دياليز چك شود. اطلاعات لازم درحدود سوابق بيماري ها و داروهاي مصرفي از بيماران يا همراهان آنها گرفته و ثبت گردد . به بيمار در مورد بخش نحوه انجام دياليز و روزهاي مراجعه براي دياليز توضيح داده شود . وزن و فشار بيمار گرفته شود و سپس به روي تخت جهت وصل به دستگاه خوابانده شود

اگر بيماراز بخش ديگر وارد بخش شود حتماً بايد با تخت خود از بخش مربوطه وارد بخش گردد و پرونده بيمار همراه با دستورات كتبي پزشك نفرولوژيست و جواب آزمايش آنتي ژن ها كه ضميمه پرونده است چك شود. سپس مراحل مانند بيماران سرپايي صورت مي گيرد .

نحوه ترخيص بيماران :

بعد از پايان دياليز وارد كردن لوازم مصرفي حين دياليز يا آزمايشات داخل كامپيوتر ترخيص بيمار زده مي شود و پرونده سرپايي بيمار به واحد ترخيص توسط منشي برده مي شود

سپس همراه بيمار به ترخيص و صندوق مراجعه كرده و برگه ترخيص را آورده و سپس بيمار ترخيص ميگردد .

انتقال بيمار :

در مورد انتقال بيماران از بخش توسط پرسنل خود بخش ( پرستار يا كمك بهيار و خدمات ) بيمار با تخت خود وارد بخش مي شود و در زمان پايان دياليز برگه گزارش دياليزي كه براي بيمار پر كرده ايم داخل پرونده مي گذاريم و قسمت صورتحساب داخل پرونده توسط پرستار دياليز كننده امضا و مهر مي شود. به پرسنل بخش اطلاع داده مي شود تا جهت تحويل بيمار و انتقال آن به بخش بيايند .

سپس بيمار را با چك كامل كنترل علائم حياتي و محل كاتتر و فيستول از نظر خونريزي و هپارين لاك شدن كنترل شود و تحويل پرسنل داده مي شود .