راهنمای پذیرش بستری

 چگونگي گرفتن وقت جهت بستري :

غيراورژانسي با وقت قبلي :

با حضور بيمار در بيمارستان و در دست داشتن نامه بستري از پزشك معالج و هماهنگي با ايشان ، بستري بيمار انجام مي گردد .

اورژانسي

چنانچه وضعيت بيمار اورژانسي باشد ، بيمار به اورژانس هدايت شده و اقدامات لازم جهت بستري ايشان انجام مي گيرد .

مدارك لازم جهت بستري بيمار :

بيمار بيمه اي :

كارت ملي ، معرفي نامه بيمه ، دستور بستري پزشك ( جهت اطلاعات بيشتر در مورد بيمه هاي طرف قرارداد و زمان ارائه معرفي نامه با واحد پذيرش تماس حاصل شود . )

بيمار آزاد :

كارت ملي ، دستور پزشكي ( بستري )

لازم است كليه مدارك پزشكي و ليست داروهاي مصرفي در منزل ، در هنگام بستري بيمار ، همراه بيمار باشد .

مقررات بيمارستان در حين بستري بيمار در بيمارستان :

ساعات ملاقات :

ملاقات بيماران در تمام طول هفته بصورت روزانه مجاز مي باشد. ساعات ملاقات در طول فصل هاي مختلف سال متفاوت است. در 6 ماهه اول سال بعدازظهرها از ساعت 15 تا 17 و 6 ماهه دوم سال از ساعت 16 - 14 مي باشد .

در بخش هاي ويژه در 6 ماهه اول سال از ساعت 16 تا 16:30 و در 6 ماهه دوم سال از ساعت 15:30 تا 16 مي باشد .

ملاقات براي كودكان ، با هماهنگي با بخش و در صورت نداشتن شرايط خاص بيمار در ساعت ملاقات در بخش هاي غير ويژه آزاد مي باشد .

داشتن همراه :

در اتاق هاي دو تخته يك همراه و در اتاق هاي خصوصي حداكثر دو همراه و در سوئيتها تعداد همراه آزاد مي باشد. در اتاق هاي دو تخته و خصوصي گرفتن كارت همراه جهت تردد ضروري است .

جهت صدور كارت همراه بايد از سرپرستار يا مسئول شيفت بخش بستري ، نامه گرفته شده و تحويل جهت صدور كارت همراه بايد از سرپرستار يا مسئول شيفت بخش بستري ، نامه گرفته شده و تحويل واحد پذيرش بستري شود و كارت همراه صادر شود . جهت رعايت شنونات اسلامي و رعايت حريم خصوصي بيماران در اتاق هاي دو تخته بهتر است حضور همراه همچنين با بيمار است .

مسئوليت نگهداري پول و اشياء قيمتي :

مسئوليت نگهداري كليه ي اشياء قيمتي از جمله طلا و جواهرات ، چك بانكي ، پول ، موبايل و ... به عهده بيمار و همراه بيمار مي باشد . در شرايطي كه بيمار همراه ندارد ، پول و يا اشياء قيمتي ضروري با امضا و اثر انگشت تحويل سرپرستار و يا مسئول شيفت داده مي شود .

نحوه تماس حضوري و يا تلفني با بيمار :

چنانچه در ساعات غيرملاقات ، برحسب ضرورت نياز به ملاقات حضوري با بيمار باشد ، با مراجعه به دفتر پرستاري و هماهنگي با انتظامات و بخش مربوطه ، مي توان بيمار را ملاقات كرد . در مورد بيماران با شرايط خاص و محدوديت ملاقات ، استثناء وجود دارد .

جهت تماس تلفني با بيمار در اتاق هاي خصوصي عدد 1 را به آخر شماره اتاق اضافه نمايد .

در اتاق هاي دو تخته براي تختهاي ؟ عدد 1 و تختهاي ؟ عدد 2 را به شماره اتاق اضافه نمايد .

در صورت نياز به تماس با بيمار از خارج از بيمارستان ، با گرفتن شماره هاي بيمارستان ، و گفتن شماره اتاق بيمار خود ، تماس برقرار مي شود .

چگونگي تماس و استفاده از تلفن داخل اتاقها با داخل و يا خارج بيمارستان :

براي برقراري ارتباط با داخل بيمارستان ، با گرفتن شماره اتاق مورد نظر تماس برقرار مي شود . براي برقراري با خارج بيمارستان شماره 9 را گرفته تا تلفن آزاد شود . چنانچه نياز به برقراري ارتباط با موبايل يا شهرستان مي باشد ، با گرفتن شماره صفر ( تلفنخانه ) و اعلام شماره تلفن مورد نظر تماس برقرار مي شود .

ساعت سرو صبحانه ، نهار ، شام و انتخاب منوي غذايي :

صبحانه از ساعت 5:45 تا 6:45

ميان وعده 9-10 و 14-15

ناهار 11:45 تا 13

شام 19 تا 17:45

رژيم غذايي بيمار توسط پرستار با توجه به دستور پزشك معالج روزانه در سيستم واحد تغذيه ثبت مي شود . روزانه يك مهماندار، بر اساس رژيم ثبت شده براي بيمار ، منوي غذايي را به بيمار اعلام مي نمايد و بيمار غذاي مورد علاقه خود را انتخاب مي نمايد .

همراه بيمار نيز براساس اعلام شده براي همراهان، غذاي مورد علاقه خود را انتخاب مي نمايد .

در صورتي كه نياز به ناشتا بودن بيمار باشد ، توسط پرستار مسئول ، بيمار در جريان قرار مي گيرد . آب معدني روزانه در يخچال شارژ مي شود .

سرويس چاي در صورت نياز در خارج از زمان هاي مقرر پذيرايي ( ميان وعده ) ، با تماس با واحد مهمانداري طبقه مربوطه در اختيار بيمار قرار مي گيرد .

استعلام مالي و اعلام مبلغ بدهي :

در صورتيكه بيمار بخواهد از حدود هزينه و يا بدهي خود با خبر شود، مي تواند با مراجعه به منشي بخش و استعلام منشي از واحد مالي ، در جريان هزينه ها و بدهي خود قرار مي گيرد . تمامي هزينه هاي مالي بيمار به روز محاسبه و جمع زده مي شود .

فرآيند پذيرش و انتقال بيمار به بخش مربوطه :

پس از مراجعه بيمار به واحد پذيرش و تحويل مدارك شناسايي هويت بيمار و دستور بستري پزشك معالج تمامي اطلاعات بيمار در سيستم پذيرش ثبت شده و بر اساس آن پرونده بستري و دستبند شناسايي بيمار چاپ مي شود .

دستبند شناسايي شامل اطلاعات لازم براي شناسايي بيمار است كه جهت افزايش ايمني بيمار در مدت بستري در بيمارستان تهيه مي شود. دستبند شناسايي در پذيرش بستري بر روي دست غالب بيمار نصب شد. و در لحظه خروج از بيمارستان از دست بيمار برداشته مي شود .

لطفاً مشخصات روي دستبند شناسايي را چك نمايند و در صورت عدم انطباق با مشخصات شما بلافاصله اطلاع دهيد .

پس از اتمام مراحل پذيرش بيمار ، يك نفر از پرسنل استقبال كننده ، بيمار را تا اتاق مورد نظر همراهي خواهد كرد .

تمامي اطلاعات لازم در مورد استفاده از آسانسورها ، پله هاي اضطراري منتهي به بخش و همچنين معرفي اوليه بخش به بيمار داده مي شود . پس به سرپرستار يا مسئول شيفت بخش مربوطه معرفي و تحويل داده مي شود . اگر چنانچه مشكلي در راه رفتن بيمار وجود داشته باشد ، صندلي چرخدار در اختيار بيمار قرار مي گيرد .

در هر بخش سرپرستار ، مسئول بخش مي باشد . و بيمار مي تواند مشكلات خود را علاوه بر پرستار مسئول خود ، با سرپرستار بخش مطرح نمايد . ( در صورت عدم مرتفع شدن مشكل ، سيستم رسيدگي به شكايات در تمام ساعات در خدمت شما مي باشد )