X

بهبود كیفیت و اعتباربخشی

بخش ها و خدمات / واحدهای اداری / بهبود كیفیت و اعتباربخشی
واحد بهبود كیفیت و اعتباربخشی

مدیر واحد : دكتر مریم عطاری


"خلق فرهنگ بهبود كیفیت مستمر نیازمند، داشتن هدف یا شناخت دقیق چشم انداز سازمان است."
واحد بهبود كیفیت در بیمارستان در راستای استقرار استاندارد اعتباربخشی ملی و سایر استانداردهای بین المللی راه اندازی گردیده است .
اعتبار بخشی ارزیابی همه جانبه و سیستمی خدمات درمانی می باشد كه منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار و ارتقاء كیفیت و ایمنی می گردد.


رویكرد سه مرحله ای:
1-    شناخت و تعیین  مشتری  و نیازهای آن، طراحی خدمت براساس نیازهای مشتری و طراحی فرایندها ( طراحی كیفیت )
2-    ارزیابی عملكرد به منظور مقایسه با استاندارد تعیین شده ( كنترل كیفیت )
3-    ایجاد زیر ساخت و تیم های ارتقاء كیفیت فرایندها ( ارتقاء كیفیت )


شرح وظایف :
1-    تدوین و بازنگری برنامه استراتژیك
2-    هدایت و استقرار استاندارد اعتبار بخشی
3-    تدوین برنامه های عملیاتی و برنامه های بهبود كیفیت با مشاركت صاحبان فرایند ها
4-    تظارت بر عملكرد كمیته های بیمارستانی
5-    مشاركت در بازیدهای مدیریتی ایمنی و جلسات RCA
6-    انجام ممیزی داخلی براساس راهبر اعتباربخشی ملی هر 6 ماه یكبار
7-    مشاركت در تحلیل نیازهای آموزشی بخش ها ،واحدها در راستای ارتقاء دانش و مهارت كاركنان
8-    نظارت بر فعالیت های مرتبط با ارتقا رضایتمندی بیماران / همراهان  و واحد رسیدگی به شكایات


شماره تماس :
تلفن مستقیم 02181472060 یا پس از تماس با تلفن 02181472000 داخلی 2060  می باشد.

 

درباره بیمارستان لاله

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی لاله با بیش از 33 هزار متر زیربنا ، با 240 تخت قابل گسترش تا 420 تخت در 8 طبقه در زمینی به مساحت 10 هزار و 25 متر مربع در منطقه شهرک غرب بر اساس آخرین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت و شهرداری و سایر سازمانهای ذیصلاح احداث شده است

راهنمای مراجعین
اطلاعات تماس

تهران، شهرك غرب، فاز 5 ، خيابان سيماي ايران، نبش خيابان شجريان جنوبي (فلامك جنوبي)

  • تلفن : ۸۸۵۶۳۰۲۰ ، ۸۱۴۷۲۰۰۰ ( ۲۱ ۹۸ + )
  • پست الکترونیک : info@laleh-hospital.com
  • فکس : ۸۸۵۷۱۰۸۱ ( ۲۱ ۹۸ + )